כניסה לרשומים

   :
 
להרשמה  |  שכחתי סיסמא
שמיים
כתוב כתבה
מגזין שמים
בדרך לאריאל 3
רחלי קארו   כתבת פעילה
ארץ ישראל; בית המקדש; חגים; יהדות;
בדרך לאריאל 3

בס"ד.


מחצית השקל


בתחילת פרשת 'כי תשא' ניתנת לעם ישראל מצוות מחצית השקל. מצווה זו מאוד רלוונטית לימים אלו של חודש אדר, מכיוון שבימים אלו תרמו את מחצית השקל.


קצת על המצווה:


הגדרה: מטבע הניתן לצורך קניית צורכי המקדש כגון קרבנות ציבור.


מקור המצווה: מצוות עשה מן התורה לתת מחצית השקל בכל שנה ושנה, כמו שנאמר בפרשת כי תשא: "זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש" (שמות, ל', יג).


המצווה מוטלת על עשירים ועניים כאחד, שנאמר: "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט  "(שמות, ל', טז)


החייבים במצווה: במצווה חייב כל אדם מבן עשרים שנה ומעלה; כהנים, לווים, ישראלים, גרים ועבדים עבריים משוחררים. נשים וילדים פטורים, אך אם תרמו מקבלים מהם, וזו מצווה. יתרה מכך, ברגע שהם נהגו לתרום הופכת הזכות לחובה- אך גוי שהביא תרומה אין מקבלים ממנו כלל וכלל.


מתי ואיך?  בראש חודש אדר מכריזים בעם ישראל על גביית מחצית השקל מפני שבראש חודש ניסן מקריבים קרבנות ציבור מן התרומה החדשה.


בט"ו באדר עומדים ה'שולחנים' ברחובות העיר ומתחילים לאסוף את הכסף עד לראש חודש ניסן. השולחנים היו שמים את - מחציות השקל בתוך כלי הנקרא "שופר", שקיבל את שמו בגלל צורתו. תחתית ה"שופר" הייתה רחבה ופיתחו היה צר. כך שאם אדם ירצה להכניס את ידו לתוך השופר, ידו תתקע. השולחנים שימשו גם כחלפני כספים. תחילה הם פרטו את כספי התורמים למטבעות 'מחצית השקל', משום שיש עניין לתרום דווקא מטבע כזה. כאשר העבירו את הכסף לירושלים, הם צרפו את מטבעות הכסף לזהב.


בכ"ה אדר יושבים לגבות אף מן הבאים למקדש. וכופים את מי שלא נתן מחצית השקל ליתן אותו ומי שלא נענה משכנוהו כדי לקחת את מחצית השקל .


 


השימוש במחצית השקל:  1. קרבנות ציבור:  תמידים, מוספים, נסכים, מלח, קטורת, לחם הפנים, עומר, שתי הלחם, פרה אדומה, שעיר המשתלח, לשון של זהורית.
  2. שכר פועלים שכר עושי הקטורת, שכר מגיהי ספרים של ירושלים, שכר הדיינים.
  3. המקדש וסביבותיו כבש שנבנה מהר הבית להר המשחה, כבש לצורך שעיר המשתלח, שיפוץ מזבח העולה, שיפוץ ההיכל ושיפוץ העזרות.
  4. בנוסף, מחצית השקל נועדה כדי לפתח ולשפר את התנאים של העולים לרגל לבית המקדש; לסלול דרכים, לחפור בארות מים וכדו'.

 


ספר החינוך מצוה צה (בנין המקדש):


"ונוהגת מצוה זו בזמן שרוב ישראל על אדמתן. וזו מן המצוות שאינן מוטלות על היחיד כי אם על הצבור כולן, כשיבנה הבית במהרה בימינו יתקיים מצות עשה."


רגע!


אז כיום, כשאין עדיין בית מקדש, האם צריך בכל זאת לתרום את מחצית השקל?


לפי דעה אחת- מחצית השקל שימשה לצורכי המקדש השוטפים ביום יום, ורק כשהיה קיים. לכן, כשאין בית מקדש אין שימוש למחצית השקל ואין חובה לתרום מחצית השקל.


 


אך עפ"י הרב ישראל אריאל- מאז שחרור ירושלים מצוות מחצית השקל היא מהתורה. זאת נבין מהדברים הבאים:


לאחר שנבנה המשכן מתבקש משה לתת דו"ח כספי, מה עשה עם כל הכספים שקיבל. בתיאור כספי 'מחצית השקל' נאמר: "וְכֶסֶף פְקוּדֵי הָעֵדָה מְאַת כִּכָר... מַחֲצִּית הַשֶקֶל בְשֶקֶל הַקֹּדֶש... לָצֶקֶת אֵת אַדְנֵי הַקֹּדֶש מְאַת אֲדָנִּים לִּמְאַת הַכִּכָר" (שמות,לח)


ב'כסף' שהתקבל ממחצית השקל השתמשו לבניית האדנים. האדנים הינם קוביות גדולות מכסף ששמשו לביסוס וייצוב קרשי אוהל מועד. את האדנים בנו עוד לפני שהמשכן נבנה, מכאן רואים שמחצית השקל שימשה גם לבניית המשכן והמקדש, ולא רק לעבודות במקדש ולשיפוץ הקיים. מצווה לתרום מחצית השקל בימינו על מנת לבנות את המקדש ולקדם את בניינו.


 


מוזמנים לתרום מחצית השקל! פרטים והזמנות בקישור הבא:


http://hamikdash.org.il/%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9/%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%9C/


יב אדר התשע"ז 00:12   |  צפיות (725) |  תגובות (0) |  
דירוגדירוג כתבה בדרך לאריאל 3: 4 כוכבים: כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 מדרגים)
 
|  הוספת תגובה
עבור לתוכן העמוד