כניסה לרשומים

   :
 
להרשמה  |  שכחתי סיסמא
שמיים
כתוב כתבה
מגזין שמים
"תג מחיר" עשיית רצון הבורא?!
אלי ק   כתב
אקטואליה;
"תג מחיר" עשיית רצון הבורא?!

מאמר תגובה לכתבה


נוער ישראלי


המילים "דעה בעד תג מחיר" תפסו את תשומת ליבי.
כבר במהלך הקריאה הראשונית עלו אצלי מחשבות רבות אותם אני רוצה להביא לידי מילים.
כתבת נכון שלפי הרמב"ן מצוות יישוב הארץ היא מצווה מדאורייתא שמוטלת על כל יחיד ויחיד.
כמו כן, את קישרת לגמרי בין המצווה של כיבוש הארץ וישובה, קישור לא כל כך ודאי.
אבל נניח לזאת ונתקדם הלאה, אם היינו דנים על מאחזים היה מקום לומר כך, אבל לי אישית קשה מאד להבין איך ריסוס רכב בגרפיטי מוסיף שטחים לריבונותנו.
וגם אם נמצא קשר עקיף מאד ודחוק, הרי שכל עוד השטחים האלה לא נכבשים בידי המדינה איך בכך שום ערך,
כפי שכותב הרצי"ה קוק: "הרמב"ן קובע דברים ברורים: שהארץ הזאת שהבטיח ה' לאבותינו צריכה להיות מסורה בידנו ולא ביד אומה אחרת..
כל אחד מבין שאין לזה מובן אחר מאשר שלטון מדיני וממשלה ".
טענת שגוי שאינו מקיים אחד משבע מצות בני נח חייב מיתה והוכת זאת מהרמב"ם:
"וכיצד מצווין הן על הדינין חייבין להושיב דיינין ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש מצות אלו ולהזהיר את העם ובן נח שעבר על אחת משבע מצות אלו
יהרג בסייף ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה שהרי שכם גזל והם ראו וידעו ולא דנוהו"
אבל מי מצוה על הריגתו? התשובה כתובה בבירור בתחילת הציטוט "דיינין ושופטים".
לא רק שלא מתקיים שום דין או משפט, עד כמה שידוע לי המפגעים בכלל לא מתכוונים לפגוע באותו ערבי שעשה מעשה מסוים, אלא בערבי אקראי.
בסדר, טענת שלא מדובר פה על רצח אלא על ממון.
בעניין גזל הגוי כותב הרמב"ם:
"כל הגוזל את חברו שווה פרוטה עובר בלא תעשה, שנ' (ויקרא י"ט י"א) לא תגזול... ואסור לגזול כל שהוא דין תורה, אפילו גוי עובד עבודה זרה אסור לגזלו או לעשקו, ואם גזלו או עשקו יחזיר"
וכך גם נפסק להלכה ב שו"ע חושן משפט סימן שמח. דברים אלו הם גם תשובה לאמירה שבאה בהמשך, לפיה מותר לפגוע ברכוש צבאי.
כיצד זה עולה על הדעת?


אני מסכים איתך שעלינו להחזיר את הגאווה הלאומית. אני חולק עלייך בדרך.
אינני חושב שמעשים המנוגדים להלכה הנעשים בחשאי מעלים את הגאווה הלאומית. ג
אותו של עם ישראל אינה ביכולתו לפנצ'ר צמיגים ולעקור עצי זית, גאוותו של עם ישראל היא בהליכתו בדרך ה' בתור אומה,
בחיים של תורה, גאוותנו היא היותנו אור לגויים, מקור מוסר והשראה לכלל אומות העולם.
כעת אני מגיע לשני נקודות מהותיות שנגעו עמוקות לליבי.
מטרתנו בעולם היא לקדש שם שמיים. בגמרא דנו בהגדרת קידוש ה'.
"אביי אמר כדתניא "ואהבת את ה' אלהיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך שיהא קורא ושונה ומשמש ת"ח ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה אוי להם לבריות שלא למדו תורה פלוני שלמדו תורה
ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו עליו הכתוב אומר " ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר"
" אשאיר לכל קורא וקורא לחשוב האם פעולות "תג מחיר" מקדשות את שם ה' או לא.
כתבת שאנו רוצים לעשות את רצון הבורא יתברך. כמה אני מסכים עם אמירה זו, כמה אמת טמונה בה.
וכמה גדול הסילוף כאשר כתוצאה מבלבול אנשים עושים את רצונם האישי ומשוכנעים שהם עושים את רצון ה'.
הרי האם לדעתך כל הרבנים הגדולים אינם רוצים לעשות רצון ה'? הם אינם מכירים את ההלכות? הם מכירים.
הרבה יותר טוב ממך וממני. אלא, שהם למדו את העניין לעומק, ניסתי להוכיח לך שההוכחות ההלכתיות עליהם נשענת הם חלשות ואפילו מאד.
ונניח שנערי ה"תג מחיר" נשענים על מקורות הלכתיים מבוססים יותר, האם גם אותם הרבנים לא מכירים?.
לדעתי האישית לא ההלכה ורצון הבורא הם המביאים לפעולות התג מחיר.
אני מצטער על התקיפות, אבל התגובה הזאת פשוט מתפרצת מתוך תוכי.
הרצון התמים לעשיית המעשה הנכון והראוי בשם שמיים הוא המוביל אותך, ואין לי ספק בכך, אבל הסילוף הוא כל כך אדיר לדעתי.


בתפילה אמיתית שנצליח כולנו לכוון מעשינו לשם שמיים ונקדש את שם ה' בעולם.


יט אייר התשע"ד 00:00   |  צפיות (513) |  תגובות (0) |  
דירוגדירוג כתבה "תג מחיר" עשיית רצון הבורא?!: 0: כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (ללא מדרגים)
 
|  הוספת תגובה
עבור לתוכן העמוד