חדשות וידיעות
כ"ח תשרי תשע''ד 16:58

מעודכנים?

חלק מהעדכונים גם נמצאים בלוח של הסניף הע-נ-ק שלנו (לא חשוב המבנה - אלא החניכים!) בביכנ"ס ה"הונגרים"...

שווה להציץ ;)
עבור לתוכן העמוד