בית שמש בנות

שםתאריך יום הולדת:כתובתסניףשבטיצירות
אורה כהן סקלייב תשרי בית שמש בנותהיצירות של חניך
מור מארנץג כסלוגד 8\9בית שמש בית שמש בנותנווההיצירות של חניך
מור מארנץג כסלובית שמש בית שמש בנותמעוזהיצירות של חניך
דסי חסיז כסלו בית שמש בנותהראההיצירות של חניך
רינה סליגיח כסלונחל אל על 10/2בית שמש 9962276בית שמש בנותנווההיצירות של חניך
צופיה ברזוןכו אדר15/2 AlexanderBeit Shemesh 9962264בית שמש בנותיסודהיצירות של חניך
טליה גלוךיט ניסןמעפילי אגוזבית שמש בית שמש בנותנווההיצירות של חניך
טליה אודסריז אלול בית שמש בנותצורהיצירות של חניך
עבור לתוכן העמוד