מפעלים ומסעות

תאריך האירוע מידע נוסף
תשרי תש"פ-חשון תש"פ
כ"ג תשרי תש"פ מסע סוכות התש"ף- תחום בנות
כ"ג תשרי תש"פ מסע סוכות התש"ף- תחום בנים
אב תשע''ט-אלול תשע''ט
י"ט אב תשע''ט מחנה קיץ תחום בנים
י"ח אב תשע''ט סמנריון קומונה בנות
י"ד אב תשע''ט מחנה קיץ תחום בנות
ד' אב תשע''ט סמנריון הנהגה בנות
ג' אב תשע''ט קורס מד"א
תמוז תשע''ט-אב תשע''ט
כ"ו תמוז תשע''ט מליאה תנועתית
י"ט תמוז תשע''ט סמנריון הדרכה בנים
י"ט תמוז תשע''ט סמנריון קומונה בנים
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד