מפעלים ומסעות

תאריך האירוע מידע נוסף
טבת תש"פ-שבט תש"פ
י"ט טבת תש"פ חמשוש תאיר
טבת תש"פ-טבת תש"פ
א' טבת תש"פ מסע מושבות - תחום בנות
א' טבת תש"פ מסע עברי - תחום בנים
א' טבת תש"פ סמנריון שלב ב'- תחום בנים
תשרי תש"פ-חשון תש"פ
כ"ג תשרי תש"פ מסע סוכות התש"ף- תחום בנות
כ"ג תשרי תש"פ מסע סוכות התש"ף- תחום בנים
אב תשע''ט-אלול תשע''ט
י"ט אב תשע''ט מחנה קיץ תחום בנים
י"ח אב תשע''ט סמנריון קומונה בנות
י"ד אב תשע''ט מחנה קיץ תחום בנות
ד' אב תשע''ט סמנריון הנהגה בנות
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד