מפעלים ומסעות

תאריך האירוע מידע נוסף
ניסן תש"פ-אייר תש"פ
א' ניסן תש"פ יום הכשרה למנהיגות משלבות
שבט תש"פ-אדר תש"פ
ט"ז שבט תש"פ מסע טו בשבט תחום בנים!
ט"ז שבט תש"פ מסע ט"ו בשבט תחום בנות
י"א שבט תש"פ תגדל כבודו
טבת תש"פ-שבט תש"פ
י"ט טבת תש"פ חמשוש תאיר
טבת תש"פ-טבת תש"פ
א' טבת תש"פ מסע מושבות - תחום בנות
א' טבת תש"פ מסע עברי - תחום בנים
א' טבת תש"פ סמנריון שלב ב'- תחום בנים
תשרי תש"פ-חשון תש"פ
כ"ג תשרי תש"פ מסע סוכות התש"ף- תחום בנות
כ"ג תשרי תש"פ מסע סוכות התש"ף- תחום בנים
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד