מפעלים ומסעות

תאריך האירוע מידע נוסף
אלול תש"פ-תשרי תשפ''א
ו' אלול תש"פ סמנריון הנהגה למדריכות
ה' אלול תש"פ סמנריון הנהגה לרכזות חבב ורכזות גרעין
ג' אלול תש"פ יום עיון למנהיגות משלבות!
כ"ג אב תש"פ סמנריון רכזי חבב
כ"ג אב תש"פ סמנריון הנהגה למדריכים
אב תש"פ-אלול תש"פ
ו' אב תש"פ סמינריון הנהגה גרעינים
ניסן תש"פ-אייר תש"פ
א' ניסן תש"פ יום הכשרה למנהיגות משלבות
שבט תש"פ-אדר תש"פ
ט"ז שבט תש"פ מסע טו בשבט תחום בנים!
ט"ז שבט תש"פ מסע ט"ו בשבט תחום בנות
י"א שבט תש"פ תגדל כבודו
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד