שאלות נפוצות

במדור זה יתפרסמו שאלות נפוצות שמטרידות הורים רבים.

במידה ולא נענתם על שאלתכם אפשר להמשיך להיות בקשר עם ההנהלה הארצית

בטלפון 02-6510822 או במייל ariel@tariel.org.il  

למה משלמים חברות?

תשלום החברות הינו עבור הכשרת חומרי הדרכה לסניפים והכשרת צוותי ההדרכה והקומונה.

לראש העמוד לראש העמוד

חניך שמבטל השתתפותו חמישה ימי עסקים לפני המפעל אינו זכאי להחזר כספי - מדוע?

 

1. הזמנת כלי תחבורה להסעות מחושבת ומתבצעת לפי מספר החניכים שנרשמו לפעילות בזמן (גם אם מספר זה איננו "מתחלק יפה" למספר המקומות בכל אוטובוס ובפועל יהיו אוטובוסים שייסעו בהם חניכים מעטים או כלי תחבורה אחר שייסע בו חניך יחיד גם אם חניך אחד מבטל השתתפותו, אי אפשר לשנות את מערך הסעות וניאלץ לשלם בעבור הסעות בין שתצאנה ובין שלא.

2. אנו שוכרים שירותיהם של שומרים \חובשים\רופא \מדריך סמינריון בהתאם למספר הנרשמים, ולאחר ההזמנה אין אפשרות להפחית עובדים גם אם פחת מספר החניכים שישתתפו בפעילות, וניאלץ לשלם את מלוא הסכום.

החזר במקרה כזה פירושו שאמנם החניך לא ישלם "סתם", אבל דמי ההשתתפות שלו כן ישולמו – התנועה תשלם לכל הגורמים שהתחייבה כלפיהם כאילו אותו החניך השתתף בפעילות.

העובדה שהתנועה מסבסדת את דמי ההשתתפות באירועים (ב-99% מהם. גובה הסבסוד: בין 10%-50%) וממילא הוצאותיה על כל אירוע גדולות מאוד, ביטולים של "הרגע האחרון" פוגעים בנו מאוד, וגורמים לבזבוז כספי ציבור.

לראש העמוד לראש העמוד

למה תשלום החברות גבוה כל כך?

תשלומי החברות מהווים כ 15% בלבד מהתקציב השנתי של התנועה, כך שהסכום מזערי ביותר ביחס לכלל תקציב התנועה.

ועוד אם מחלקים את תשלום החברות השנתי ל12 חודשים בשנה, נגיע ל21 ₪ לחודש, כאשר בחודש יש בין 5-8 לפעולות.

לראש העמוד לראש העמוד

למה צריך לשלם חברות אם אין לסניף מבנה / קומונר / פעילות קבועה?

תשלום החברות עונה על צרכים נוספים לאלו.

בכל מקרה ההנהלה הארצית בקשר עם כל הסניפים, מודעות לבעיות השונות ועושה כל מאמץ כדי לטפל בהן.

לראש העמוד לראש העמוד

למה אי אפשר לצאת לפעילות תנועתית מבלי לשלם חברות?

תשלום דמי חברות הוא המדד היחיד לכך שבנכם הוא חבר בתנועה.

לכאורה היינו צריכים למנוע מחניכים שלא שילמו חברות את הכניסה לפעילות השוטפת,

אך אין ברצוננו לגרום לחניך להתבייש בפני חבריו.

לראש העמוד לראש העמוד

למה צריך לשלם עבור פעילות תנועתית אם כבר שלמתי חברות?

תשלום דמי החבר אינו משמשת להוצאות הפעילויות התנועתית.

לראש העמוד לראש העמוד

למה פעילויות תנועתיות יקרות כל כך?

כל פעילות תנועתית כרוכה בהוצאות רבות כגון: הסעות, אבטחה, פעילות, מדריכי שטח ועוד.

על אף זאת, הפעילות הינה מסובסדת ואנו דורשים מההורים את המחיר הכי נמוך שאנו יכולים.

לראש העמוד לראש העמוד

למה תמיד לפני רישום לפעילות קשה להשיג את ההנהלה הארצית?

תקופת הרישום הינה תקופה לחוצה מכיווןשכמות גדולה של הורים מתקשרת בבת אחת, בתקופה קצרה.
אנו עושים כלמאמץ על מנת לתת מענה לכל הורה בהקדם,
אנחנו מבקשים את עזרתכםבהשארת הודעות מפורטות כדי שנוכל לחזור אליכם,
וכן ברישום מוקדםככל האפשר ולא ברגע האחרון.

כמו כן ניתן להירשם 24 שעות ביממה דרךאתר האינטרנט.

לראש העמוד לראש העמוד

למה לא מקבלים את ההודעה לגבי פעילות בזמן?

התנועה משקיעה מאד בהוצאות פליירים לכל אירוע בנפרד ושולחת אותם לסניפים כחודש לפני האירוע

כדי לתת להורים זמן מספיק לשלם עבור הפעילות.

עיכוב בקבלת הפלייר יכול להיגרם כתוצאה מאי הגעת החניך לסניף.

במידה שאתם רואים שאירוע מתקרב

(מסע סוכות, נטיעות בט"ו בשבט, מסע פסח, מחנה- מיד אחרי תשעה באב,

סמינריון הדרכה- בתשעת הימים ודמי חבר- בסביבות חנוכה)

אנא בדקו דרך המדריך / הקומונר / ההנהלה הארצית אם כבר יש פליירים והחל הרישום.

לראש העמוד לראש העמוד

למה אין הנחות בתשלום לאירועים תנועתיים?

פעילויות תנועתיות הינן מסובסדות מראש והמחיר הנדרש מההורים הינו נמוך ביותר ביחס לעליות

ולכן לא תתאפשר הנחה נוספת.

לראש העמוד לראש העמוד

מהם הקריטריונים על מנת לקבל הנחה על מחנה או על דמי חבר?

ישנם מספר קריטריונים שנקבעו ע"י חברי העמותה והנהלת התנועה המופיעים בטופס ההנחה באתר,

בנוסף שיקול דעת של הגזברות ע"פ ההתרשמות הכללית מהכתוב בטופס ולעיתים מתקיימת התייעצות עם הקומונר.

לראש העמוד לראש העמוד

מה ניתן לעשות במידה וקיבלנו הנחה שאינה מספקת אותנו?

ועדת ההנחות מחליטה על סכום הנחה במסגרת התקציב המיועד לכך ולכן אין אפשרות לקבל הנחה נוספת.

לכן חשוב ביותר לנמק את הבקשה באופן המפורט ביותר שאפשר.

לראש העמוד לראש העמוד

למה לא נותנים הנחה לאחר שעבר הזמן המיועד?

ועדת ההנחות מחליטה על סכום הנחה במסגרת התקציב ובזמן המיועד לכך, ולכן אין עוד אפשרות לדון בבקשות נוספות.

חשוב לנו לתת תשובות להורים לפני תום ההרשמה ולאפשר להם להירשם לפני שהמחיר עולה.

לראש העמוד לראש העמוד
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד