פרשת מקץ

א-אשתו של יוסף

 

ב- מילה נרדפת לתבואה

 

ג- היה שייך ליוסף והוחבא באמתחת בנימין

 

ד- מילה נרדפת לרזות

 

ה-"וישאל להם לשלום ויאמר______אביכם_______?"

 

ו-מילה בה מתחילה הפרשה

 

ז-פירות משובחים מהארץ שהביאו למצריים.

 

ח-לא ידעו לפתור את חלומותיו של פרעה

 

ט- פרעה הסיר אותה מאצבעו והביאה ליוסף.

 

י- הצליח לפתור את חלומותיו של פרעה

 

כ- מילה נרדפת לדוברי אמת

 

ל- בשנות הרעב לא נמצא כזה דבר.

אך אודות ליוסף הצליחו להשיגו.

 

מ-אחד מבניו של יוסף

 

נ- פרעה ראה שיוסף_____ וחכם ולכן שם אותו להיות שליט.

 

ס-פרעה ______את חלומותיו לחרטומי מצריים

 

ע-מספר בני יעקב שירדו בפעם הראשונה לשבור את רעב במצריים.

 

 

פ-בעל חיים עליו חלם פרעה

 

צ-השם שנתן פרעה ליוסף

 

ק-מילה נרדפת לגבעול.

 

 

ר- מילה נרדפת לשרשרת צואר.

 

ש- האדם שהציל את יוסף מבית הסוהר

 

ת-"עד העיד בנו האיש לאמור לא_____ פני בלתי אחיכם אתכם".

  שאלון מקץ
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד