השם החדש!

ב' כסליו ה'תש"פ

השם החדש של תנועת אריאל-  תאיר

כמדי שנה בסוף חודש הארגון בתנועת אריאל נבחר השם של השבט החדש.

חודש הארגון השנה היה בנושא של להיות אנשים גדולים...

השם תאיר מבטא את התפקיד של אנשים גדולים - להאיר את העולם.
אדם גדול לא נשאר רק בד' אמותיו אלא פועל להיטיב ולקדם את כל סביבתו.

כל יהודי הוא אדם גדול עם נשמה גדולה, כוחות גדולים, משימה אלוהית יחודית וגדולה רק לו שאליה מתלווים התמודדויות ואתגרים גדולים.

התפקיד שלנו להוציא את הגדלות הזו מהכוח אל הפועל

 

מזכ"ל התנועה דביר עמיאור:

אנחנו קוראים בפרשיות השבוע על אבות האומה. חז"ל אומרים על אברהם אבינו, אברהם העברי - שהוא היה 'האדם הגדול בענקים' -

בדור בו כל העולם נמצא בעבר אחד והוא בעבר השני.
מול שטפון של דעות ותרבות אלילית יצרית חומרית. בא אברהם וגילה את האלו-הות שנמצא בעולם הולך וקורא בשם ה'.
וזו גם דרכה של תנועת אריאל - ללכת עם האמת עם דרך התורה והמצוות בשלמות מול תפיסות עולם תרבותיות זרות שמחלחלות ומשפיעות עם עם ישראל.
ולהוסיף אור וטוב עד שנזכה במהרה שיתקיים בנו - "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו"

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד