לימוד משניות יומי

בשבועיים הקרובים נלמד יחד פרקים א' וג' במסכת סוכה. קצב הלימוד הוא שלוש משניות ביום.

בשבוע הראשון י"א-י"ד תשרי נלמד יחד פרק א'

בשבוע השני ט"ז-כ' תשרי נלמד יחד פרק ג'

בכל יום יעלו כאן שלוש שאלות אמריקאיות קלות.

בכל שבוע יוגרל פרס בין העונים על השאלות.

בהצלחה!

ושיננת בחגך- הזוכים!
פרק ג', משניות י"ג- ט"ו
כ' תשרי ה'תשפ''א
שאלון אחרון לחג זה!
פרק ד', משניות י-י"ב
י"ט תשרי ה'תשפ''א
פרק ג' משניות ז'- ט'
י"ח תשרי ה'תשפ''א
פרק ג' משניות ד'-ו
י"ז תשרי ה'תשפ''א
פרק ג משניות א- ג
ט"ז תשרי ה'תשפ''א
שאלות לפרק ג', משניות א-ג
יום ראשון, ט"ז בתשרי.
פרק א, משניות י, י"א
י"ד תשרי ה'תשפ''א
חידון משניות ליום שישי, י"ד בתשרי
פרק א', משניות ז'-ט'
י"ג תשרי ה'תשפ''א
משניות ד'ו
י"ב תשרי ה'תשפ''א
פרק א', משניות א-ג
י"א תשרי ה'תשפ''א
שאלות לפרק א', משניות א-ג
יום שלישי י"א בתשרי.
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד