נושא החודש

"נשבעתי ואקיימה"- מה אומר הפסוק הזה? מה חשוב בו עד כדי כך שהוא נבחר להיות הנושא השנתי של התנועה?

אליהו הנביא מחולל מעמד מופלא של קידוש ה' על הר הכרמל.  בסיום המעמד, כל העם הצופים במחזה המדהים נופלים על פניהם וקוראים: ' הוא האלוקים, ה' הוא האלוקים."  לאחר מחזה כזה, היינו מצפים שכל הנוכחים במעמד ישובו בתשובה שלימה,  אולם לא כך היה.  כל אחד חזר למקום שבו היה קודם,  הכול חזר להיות כשהיה ודבר לא נותר מאותו מעמד מופלא.

אז מתגלה הקב"ה לאליהו הנביא ומסביר לו את טעותו:  "וַיּאמֶר... לא בָרַעַשׁ ה"  )מלכים א יט, יא(.

וכך מסביר הרב חיים נבון בספרו "הגדר הטובה":

"לא ברעש ה!" : אין בכוחה של התרגשות חד פעמית , עזה ומפעימה ככל שתהיה,  לכונן מחויבות אמיתית לדבר ה'.

זו תכונן רק ב"קול דממה דקה) "שם, יב(: בעשייה היומיומית השקטה,  הרחוקה מן המצלמות ומן המיקרופונים , שאין בה דרמטיות מרגשתאך יש בה מלא חופניים של מסירות אמיתית , שאינה תלויה בדבר.

הברקים של מעמד הר הכרמל נכשלו בחינוך העם,  כשם שנכשלו הברקים של מעמד הר סיני.

אין תחליף למאמץ חינוכי יומיומי ועיקש,  להתמדה המסורה בניהול אורח חיים בריא על כל פרטי פרטיו.

"לא ברעש ה'".

עם ישראל נמצא בתהליך שיבתו לציון,  תהליך מלא הוד וחירות,  ודורנו הוא דור של חיבורים.

איזה קושי אתם חווים בעשיית מעשה שבשגרה,  מעשה יומיומי שאין לך חיבור פנימי אליו? -זה אולי אפילו משעמם ואפרורי ... ואיך אתם חשים כשאתם עושים מצווה מתוך חיבור פנימי והתלהבות? -זה מביא כל-כך הרבה אור,  כל-כך הרבה דלק לקרבת ה'.

למצוות מסוימות ולזמנים מסוימים קל לנו להתחבר....

וכאן נכנסת העבודה שלנו!

אנחנו, בתור "אריאלנקים", כל-כך רוצים להפיץ בעולם את דבר ה', את הבשורה של "תורת חיים בעוז"!

ואת עוּבדת היותנו עוֹבדי ה' בכל מהותנו ובכל רובדי חיינו!

כן, זה אומר לעבוד קשה! זה אומר ללכת עם התורה בכל העוז ובכל מצבי החיים!  כן,  זה אומר לא לוותר לעצמי אלא להיות אמיצים ולהבין שאנו שליחים של דבר ה' בעולם! לחיות חיים של התמדה בעבודת ה'  חיים של עמל ויגיעה. לחיות חיים של השתעבדות תמידית לרצון ה' יתברך.  לא רק כשנעים ומתוק, לא רק כשהדבר מרגש או מיוחד.

להבין שאנחנו כלים לשליחות ,וזה מגיע לכל רובדי החיים :נאמנות לתנועתנו, לארצנו, לתורתה...

 

יהי רצון שחודש ארגון תשע"ח יהיה מנוף גדול לעבודה מאומצת יחד ,ושבעבודה משותפת, בעמל וביגיעה

נזכה להיות כלים לעשות את רצון ה'  ולמלא את העולם כולו בתורה גדולה, מלאת חיים,  עוז ואורה!

בהצלחה גדולה במשימת הקודש!

בציפייה לבניין אריאל,

 

הסבר מורחב ניתן לראות בחוברות חודש ארגון שחולקו למדריכות.

 

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד