שמות שבטי התנועה

חבריא א':

כתה ג'-  גלעד

כתה ד'- דביר

כתה ה'- הראל

כתה ו'- נווה

כתה ז'- מעוז

כתה ח'- נחלה

 

חב"ב:

תאיר       ילידי התשס"ה

עוז          ילידי התשס"ד
נריה        ילידי התשס"ג
עשהאל    ילידי התשס"ב
לביא        ילידי התשס"א
צור          ילידי התש"ס
מלאכי      ילידי התשנ"ט
נאמן (בנות)/ אליה (בנים)   ילידי התשנ"ח
איתן        ילידי התשנ"ז
נעלה       ילידי התשנ"ו
להבה      ילידי התשנ"ה
הגבורה    ילידי התשנ"ד
דביר        ילידי התשנ"ג
שבות       ילידי התשנ"ב
נצח         ילידי התשנ"א

אחיה       ילידי התש"ן
לביא        ילידי התשמ"ט
אלעד       ילידי התשמ"ח
עמיצור     ילידי התשמ"ז
קוממיות    ילידי התשמ"ו
עז            ילידי התשמ"ה
יחיעם       ילידי התשמ"ד
התקומה   ילידי התשמ"ג
נריה        ילידי התשמ"ב
שלם        ילידי התשמ"א
אמונה      ילידי התש"ם
אחדות     ילידי התשל"ט
ברמה      ילידי התשל"ח
נחלה       ילידי התשל"ז
עמישב     ילידי התשל"ו
המבשר   ילידי התשל"ה
הצבי       ילידי התשל"ד
עצמאות   ילידי התשל"ג
דרור        ילידי התשל"ב
החלוץ      ילידי התשל"א
ידידיה      ילידי התש"ל
אחוה       ילידי התשכ"ט
אלישיב    ילידי התשכ"ח
עמיעד      ילידי התשכ"ז
צוריאל     ילידי התשכ"ו
התחיה    ילידי התשכ"ה
היובל      ילידי התשכ"ד
אריאל     ילידי התשכ"ג

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד