• עמוסים נשאם

יום העצמאות

שאלה: מהי משמעותו הדתית של יום העצמאות עבור שלומי אמוני ישראל?

רבינו הרצ"י: צריך להרבות בשמחה בחג העצמאות, שמחה על גילוי השכינה ושיבת ציון, ושמחה על מדינת ישראל הנבנית מחדש מחדש. באמת, כל בניינה, תקומתה וקיומה של מדינת ישראל ארוגים בניסי-ניסים שהראנו הקדוש ברוך הוא. הכל הוא שלשלת ניסים והתגלות הנהגת ד' בהסתוריה. כלום ניתן היה לשער לפני חמישים שנה שהתורכים ששלטו בארצנו יגורשו ממנה? או מי העלה על הדעת לפני עשר שנים (הראיון ניתן באייר תשט"ז), שבריטניה הגדולה תיאלץ לנטוש את שלטונה בארץ? וכן ערב הצהרת בלפור, בכל המאבקים המדיניים, תמיד עמד ענייננו על חוט השערה ממש, וישועת ד' באה כהרף עין! יד ההשגחה העליונה הסירה שוב ושוב את כל המכשולים והמכשילים... על כן, כל טרקטור וכל טנק וכל אוירון, יש בהם קדושה אלקית, הכל גילוי של התוכן הלאומי-האלקי של קדושת ישראל. גם אם עדין חסרה אצל רבים, בין המכונים חופשים, בין המכונים דתיים, התודעה הבריאה, שהכל הוא מעשה ד', אין זה משנה את המציאות, שאינה זזה ממקומה. תפקידנו לסייע לפקוח עיניים, לברר ולהסביר, בחן ושכל טוב, עד שהכל יכירו וידעו כי כן הוא.

אמנם עדין לא כל הארץ בידינו, לגבולותיה, אבל הקמת המדינה זוהי התגלות מלכות שמים, ועל כך עלינו להרבות בשמחה ביום העצמאות, להתפלל ולהאמין בהתקיימות חזון הגאולה השלמה, בדברי נביאינו ודברי חז"ל הקדושים, ואילו פינו מלא שירה כים, אין אנחנו מספיקים להודות...

(עפ"י שיחות הרצ"י זצל מועדים)

**


קדושת המדינה

שאלה: ..אבל במדינה לא הכל מסודר על פי התורה?

רבינו הרצ"י: קודם כל צריך שיהיה לנו היסוד הנפשי של שמחה לגבי עצם הקמת המדינה, ומתוך כך נוכל להתגבר גם על הפרטים הקטנים המעיבים. יש לראות את הדברים בכלליותם, "תורת ד' תמימה משיבת נפש" (תהלים יט). כשהתורה היא תמימה ושלמה, אז היא משיבת נפש (מדרש תהלים). יש דבר עיקרי כללי: המדינה. היא כולה קודש ואין בה שום פגם. היא גילוי שמימי עילאי של "המחזיר שכינתו לציון". כל השאר הם פרטים, פכים קטנים או גדולים, בעיות וסיבוכים. אין בהם לפגום, ולו במשהו, בכל תוקף קדושת המדינה. עצם ערך המדינה אינו מותנה בכך אם יש בה יותר שומרי תורה ומצוות, או פחות. בודאי, השאיפה היא שכל העם כולו יהיה שייך לתורה ומצוות, אבל המדינה היא קודש, בכל אופן שהיא.

היה מי שהתבטא: לא זו המדינה שאותה חזו נביאינו. ואני אומר: זאת המדינה שחזו נביאינו! ..בפסוקי הנביאים נאמר שבאחרית הימים "ושבתי את שבות עמי" (ירמיהו ל. עמוס ט), ולא מוזכרות ישיבות או ישיבות תיכוניות. חזרת ישראל על אדמתם היא קודמת לכל, ומתוך כך יבוא כל השאר..

בהתבוננות בפעולות ד' המתגלות בהופעת רוח הגבורה במדיניותנו ובצבאותינו. מופיעה שמחת ד' בשוב עמו אל ארצו.. אף השמחה הפורצת ברחובות, הסוחפת את כל הקהל למעגלותיו, הינה שמחתה של נשמת ישראל השבה למקומה ולטבעיותה, זו שמחת חזרת השכינה לישראל. עִם הרוקדים מרקדת השכינה, ומעל ראשם נפתחים השמים ובם מראות אלקים..

(עפ"י שיחות הרצ"י זצ"ל מועדים)

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד