• עמוסים נשאם

פרשת אחרי מות

צבא

כל הגדרות החיים באות מן הקודש, מן הנשמה. למשל, איזו מלאכה נקראת מלאכה לגבי שבת? מלאכה שהיתה במשכן.

וכך הוא גם לגבי המושג 'צבא'. הצבא הראשון שאנו מוצאים במדבר הוא צבא עבודת המשכן. עיקר ענינו של הצבא הוא בחול, אבל מקורו בקודש, בצבא הפנימי שבישיבה. אין בכך שלילת הצבא החיצוני, אלא הדגשה, ששורשו בפנים. מתוך מסירות נפש עבור כלל ישראל בישיבה הקדושה, נמשך ערך לצבא המלחמה. ערך החול הוא מתוך הקודש, הגוף – מתוך הנשמה. מלאכה שהיתה במשכן נקראת אב. שלא היתה במשכן נקראת תולדה. כאשר המושגים מתבררים מהמקור האמיתי של 'תורת ד' תמימה', שהיא 'חיינו ואורך ימינו', אז יש ערך אמיתי וקיום מוצדק לכל עניני החיים.

(עפ"י שיחות הרצ"י זצ"ל אחרי מות)

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד