• עמוסים נשאם

פרשת החודש

"החדש הזה לכם ראש חדשים".

משבת לראש חודש, מאדר לניסן. הגאולה הגלותית (בימי מרדכי), ומכאן אל המקור – יציאתנו ממצרים לחרות עולם. כאן 'החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה', מושג גדול מאד, אבל יש גדול ממנו – החודש אשר אין להעלות על הדעת בו אפשרות של צער, מעיקרא. בניסן אין נפילת אפים, אין שום מציאות לצער. אין כאן התהפכות, אלא רק מציאות של שמחה לכתחילה, שאין בה מקום להוא אמינא של צער. זוהי תכונת החודש.

(מתוך התורה הגואלת לר' אביהו שורץ)

*

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד