• עמוסים נשאם

פרשת ויקהל

"גוי ששבת חייב מיתה" (סנהדרין נח ב).

גרי צדק

יש גרי צדק הבאים מתוך ידיעה והכרה. קיימים גם "גרי היטלר", בדומה לביטוי "גרי אריות" – אשר היטלר יש"ו גרם להם להתגייר, כגון ר. שהיה גוי גרמני וכיום הוא תלמיד חכם חשוב מאד. יש גרמנים מועטים שלא השלימו בשום אופן עם מה שעשה הכלב המטורף הזה שהסתובב בעולם עד שנחנק. למשל, יש סופר גרמני מפורסם, תומס מאן, שהיה אדם ישר ולא יכול היה לסבול מה שקרה שם וברח לאמריקא. כך גם ר. לא היה יכול לעכל פראות זו וברח לאמריקא, וזה הביא אותו להתענין ביהדות על ידי קריאת ספרים. לפני כמה שנים ביקר בארץ גר צדק שבדק אפשרות להתקבל לישיבה. הוא היה כומר חשוב באנגליה, הכיר את מעמד עם ישראל בעולם, הכיר שהוא עם סגולה ומתוך כך החליט להצטרף לעם הזה. אמרתי לו: קדם לך חותנו של משה רבינו, שאף הוא היה כומר גדול! הנקודה העיקרית בהשקפתו של ר. היתה: עם סגולה. גם התפרסם עליו מאמר בעתון 'הצופה' בשם 'העם שבחרתי בו'. בהרצאה בבית הלל דיבר בהתלהבות על התורה. הוא נשאל: מה כל כך חשובים פרטי המצוות, כמו חוטי הציצית? הוא התרגש: הרי עם ד', עם סגולה, צריך תלבושת מיוחדת, מדים של עם סגולה...

(עפ"י שיחות הרצ"י זצ"ל ויקהל)

**

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד