• עמוסים נשאם

פרשת כי תשא

מסירות נפש של משה רבינו

בחטא העגל, ד' מודיע למשה רבינו: "אֲכַלֵם ואעשה אותך לגוי גדול". כאשר מידות של אברהם אבינו מופיעות בנכד, במשה רבינו, אנו נפגשים במסירות נפש גדולה יותר. יותר תורה, יותר כלל ישראל – יותר מסירות נפש. מסירות הנפש של משה רבינו גדולה משל אברהם אבינו. משה רבינו מודיע: "אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב". אני מודה באשמה. ועכשיו: "אם תשא חטאתם", הרי טוב, אני ממשיך יחסים בינינו. המילה "אם" פה אינה במובן של תנאי. היא כמו בפסוק: "אם יהיה היֹבל". וכי יש ספק בדבר? אלא הכונה, כאשר יהיה היובל. נפגשים בדיבור מזעזע ומרעיש מצד משה רבינו: "אם תשא חטאתם"! אתה מוכרח לשאת! אתה מוכרח לסלוח! "ואם אַין – מחני נא מספרך אשר כתבת"! אני מנתק יחסים, אני ברוגז. באגרות של מרן הרב קוק מובא, שספרו של רבש"ע הוא ספר החיים, ספר הנצח, ספר עולם הבא. זאת מסירות נפש והפקרה עצמית גדולה מזו של אברהם אבינו. אברהם אבינו עדין על תנאי: "אולי ימצאון שם ארבעים.. אולי ימצאון שם שלשים...". אצל משה רבינו הוא בלא תנאי! "מחני נא"! כאן מתגלה עומק האהבה לכלל ישראל, עד כדי מסירת עולם הבא של משה רבינו.

(עפ"י שיחות הרצ"י זצ"ל כי תשא)

**


אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד