• עמוסים נשאם

פרשת תצוה

ארון שולחן ומנורה

נשמת בית המקדש הוא ארון העדות, קודש הקדשים. הארון הוא לעילא ולעילא, "אינו מן המידה". אל הארון מצטרפים שני דברים: שולחן בצפון ומנורה בדרום, או במילים אחרות – כלכלה ותרבות, שני יסודות החיים העיקריים. אמנם שני אלה אינם מנותקים מתורה, אלא נמשכים ממנה. מתוך אור תורה ישנה הצלחה וברכה הן בכלכלה בישראל ובעולם כולו, והן בתרבות וברוחניות החברה. "הרוצה שיחכים ידרים והרוצה שיעשיר יצפין". שלושה אלה הם המשך אחד, אבל יש ביניהם מדרגות: "והבדילה הפרֹכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים". קדש-הקדשים הוא הלב, נשמת הכל.

ציצית

לפני שנים אחדות התגייר כומר אנגליקני גדול בלונדון. הוא נכנס ליהדות בהתלהבות מרובה, למד אצל הרב אברמסקי והפך לתלמיד חכם גדול. הוא הוזמן לדבר לפני סטודנטים במוסד 'בית הלל' ודיבר באמונה גדולה. אחד הסטודנטים שאל אותו: האם כל פרטי שולחן ערוך מובנים לך. למשל, איך אתה מתיחס לחוטי הציצית? התלהב הגר והשיב: "לעם מיוחד, עם סגולה צריך להיות 'יוניפורם', תלבושת מיוחדת!"

(עפ"י שיחות הרצ"י זצ"ל תצוה)

*

 

ארון, שולחן ומנורה

הארכיטקטורה של בית המקדש נקבעה על פי נבואה. על ידי שמואל הנביא ודוד המלך, שהיו יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם (שמואל א יט יח-יט. זבחים נד ב). הדבר הראשון הוא ארון העדות. אורייתא וקודשא-בריך-הוא הוא נשמת בית המקדש, קודש הקודשים. זוהי תחילת האחיזה של "ושכנתי בתוכם" בעולם הזה. הארון 'אינו מן המידה', 'אין לו גוף ואין לו דמות הגוף'. וממנו נמשכים שני דברים: שולחן בצפון ומנורה בדרום. במילים אחרות: כלכלה ותרבות. אלה הם שני היסודות העיקריים של החיים: לחם ואור, אור התורה, השכל, החכמה. הלחם והאור אינם נפרדים מן התורה. מתוכה יש הצלחה וברכה בשניהם, בישראל ובעולם כולו. "הרוצה שיחכים ידרים, הרוצה שיעשיר יצפין" (בבא בתרא כה ב). אבל יש מדרגות ביניהם: "והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים" (שמות כו לג). קדושה אין פירושה בטלנות וחולשה. אדרבה, היא הביטוי היותר חזק למציאות, "קדוש לעולם קים" (סנהדרין צב א).

(עפ"י שיחות הרצ"י זצ"ל תצוה)

*
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד