• עמוסים נשאם

שבת חנוכה

הכנה למלכות ולצבא

אנחנו בתוך "שלושת ימי ההגבלה של חנוכה". בפרשות וישב-מקץ, בו מתחיל להתרקם סידור מלכות יוסף בין הגוים, שהיא הכנה למלכות ישראל שלנו.

גם ההכנה לצבא שלנו התחילה בצבא הגוים. מעשה ב'חפץ חיים', שבא אליו בחור שנקרא לצבא הגוים וחיפש דרכים להשתמט. אמר לו ה'חפץ חיים': יש לך הזדמנות להתכונן בצבא הגוים בשביל הצבא שלנו. כך הקב"ה מסדר ענייננו.

אין ויתורים על הארץ

עם ישראל הוא "לב האומות", וזאת הארץ המיוחדת ללב הזה, הארץ המיוחדת לכלל ישראל. אין להעלות על הדעת ויתורים על ארץ ישראל. נפגשתי עם אנשי הממשלה שלנו, ואמרתי להם דברים פשוטים. מלבד מה שברור בתורה ובהלכה, צריך לזכור שאנו כאן מיעוט של כלל ישראל. אין רשות ל"גבאים" שלנו, לממשלה שלנו, למעט את שלטוננו על הארץ הזאת, שהיא שייכת לכל עם ישראל, "לך אתננה ולזרעך עד עולם".

(עפ"י שיחות הרצ"י זצ"ל מועדים)

*

 

חנוכה \ עפ"י שיחתו של הרב חיים דרוקמן שליט"א

ישנן שלוש דרגות בהידור בהדלקת נר חנוכה:

א. נר איש וביתו – עיקר המצוה.

ב. מהדרין – כל אחד מבני הבית מדליק נר אחד.

ג. מהדרין מן המהדרין – כל אחד מבני הבית מדליק שמונה נרות. ב"ש פוחת והולך, ב"ה מוסיף והולך.

ל'תוספות': 'מהדרין מן המהדרין' יוצא מעיקר המצוה, 'נר איש וביתו' (בעה"ב מוסיף והולך וכו').

לרמב"ם: 'מהדרין מן המהדרין' יוצא מן ה'מהדרין' (כל בני הבית מוסיף והולך וכו').

ובמשנה ברורה: המחבר הספרדי פסק כתוספות האשכנזי.

הרמ"א האשכנזי פסק כרמב"ם הספרדי.

וראה זה פלא: כל בית ישראל, המכונים "דתיים" ויותר אחינו המכונים "חילונים", נוהגים 'מהדרין מן המהדרין', ודוקא כרמב"ם!!

**


 

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד