• עמוסים נשאם

פרשת וילך

הליכה מחיל אל חיל

בסיום התורה נמצא זוג פרשיות מנוגדות, "נצבים-וילך", אשר ענינן התיצבות והליכה. "אתם נצבים היום כֻלכם לפני ד' אלקיכם" (דברים כט ט), קבועים במדרגתכם. ולעומת זאת "וילך משה" (שם לא א). לא מפורש לאן הלך. תמיד כתוב "ויאמר משה", "וידבר משה", ואילו כאן "וילך". ה"אור החיים" הקדוש מביא פירושו של תרגום יונתן שהלך "למשכן בית אולפנא", הוא נכנס והתרכז לפני ולפנים באהל מועד כדי לקבל השראת שכינה לפני שפנה אל עם ישראל בדברים העילאיים שבפרשתנו ובפרשת "האזינו". "ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה... וקרא לו אהל מועד" (שמות לג ז).

"וילך משה" – משה תמיד הולך! (ראה פרי צדיק וילך א). זאת מדרגת צדיקים יסודי עולם, אשר תמיד הולכים. "תלמידי חכמים אין להם מנוחה... שנאמר 'ילכו מחיל אל חיל'" (ברכות סד א). ודרך הליכה זו מתברר שאתם נצבים וקבועים.

(עפ"י שיחות הרצ"י זצ"ל וילך).

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד