חידה שבועית

בפסוק ח' (פרק כ"א) ישנה הנחיה כללית אל העם כיצד להתייחס לכהנים. איך זה מסתדר עם כך שנאמר למשה בפסוק א' לאמר לכהנים ולא לעם?
תשובות לשלוח בס.מ.ס לאשי עד יום חמישי בצהריים. העונים נכונה יכנסו להגרלה על פרס נחמד
עבור לתוכן העמוד