• התנדבות
  • קומונרים
  • מחנה בנים
  • קומונרייותת
  • קדומים בנות
  • כפר דרום בנים
  • גב"ש בנות
  • בית אל בנים
  • נטיעות
  • נטיעות
  • באר שבע בנות

מציעים את השם החדש!

השמות הבאים עלו לוועדת בחירת השם לשבט החדש!

אודה- יה- להיות יהודי זה לא פשוט ולפעמים זה די מורכב , אבל בכל זאת זה זכות עצומה להשתייך לעם המופלא הזה ששרד כל כך הרבה דברים קשים, גירושים, רדיפות, פוגרומים ושואה, ולמרות זאת הוא הצליח להשתקם, להקים ולכונן מדינה מתקדמת ומתפתחת. וכל זה החסד ה' שנתן לנו את הזכות והיכולות להיות יהודיים . אודי'ה .

אופק- כי אנחנו מביטים אל האופק החדש

אור חדש- בגלל שנושא החודש הוא כי אני יהודי וזה כל כך מתחבר לשם שעם ישראל בתקופה לא פשוטה תקופה מאתגרת תקופה חדשה שלא מכירים תקופה שבה ה' רוצה שנפיץ אור ,אור של עם ישראל כמו שהוא בלי כל הקליפות שעליו, ואני חושבת שה' רוצה ללמד את כל העולם מסר חשוב ,חדש,שיש משהו למעלה שאחראי פה.!!!

אור חי- בגלל שנושא החודש הוא כי אני יהודי וזה כל כך מתחבר לשם שעם ישראל חי האור שלנו מופץ לכל העולם כולו במיוחד בתקופה זו איך רואים שהכל מכוון מאת ה', וכולם יודעים שזה מלמעלה.

אורי- אורי מלשון אור דבר ראשון בתקופה הזאת של הקורונה אנחנו צריכים לראות את האור לראות את הטוב בדברים וגם מהפסוק "קומי אורי כי בא אורך" להראות לנו שמתוך החושך ומתוך האפלה הכי גדולה צומח אור מתוך החושך הגדול אנחנו צריכים לדעת שיצמח טוב ויהיה טוב!!! (שגם מתוך הקורונה יצמח משהו גדול ויצא מזה אור גדול) וגם מכל דבר בחיים שמעל צרה יוצא בסוף אור!!

אוריה- מוסיפים את האור של הקב"ה בעולם. וזה הקטע של הנושא לחיות את היהדות בגאווה ולהוסיף את התוסף שלנו לעולם וזה משלב, שם טוב

אושר- בימים כאלה חשוב לשמור על אושר. וזה מתאים לנושא- להיות יהודי שמח J

אחדות-אחדות היא אחד הדברים הכי חשובים בעם ישראל, ולדעתי זה מורגש מאוד בתקופת הקורונה, אבל גם בכללי זה אחד הדברים שהכי חשובים בתור העם היהודי שעבר כלכך הרבה ,בנוסף זה מתאים לתקופה, תקופה שמאוד בודדה את כולם והרחיקה בין אדם לאדם, אז אני חושבת שהשם הזה מאוד מתאים ומראה שעם ישראל נשאר מאוחד גם אחרי משברים ובעזרת השם האחדות של עם ישראל גם תביא לגאולה בקרוב

איתם -  1) השם איתם פירוש אהיה תם "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" זה חלק מהזהות היהודית שלנו. 2) בתוך השם איתם מסתתרת המילה אמת ולהיות אמיתי עם הקב"ה ועם עצמך זה גם חלק מהזהות היהודית.

איתן - כי עם כל מה שעמ"י עבר כל השנים הוא עדיין נשאר יציב ואיתן והמשיך להאיר לעולם. וגם עכשיו בתקופת הקורונה אנחנו לא נשברים ואיתנים ברוחנו.

אחיה - כי אחיה זה אחי כאילו היהודים תמיד יהיו אחד לשני לא משנה באיזה מצב. כחלק מהנושא "כי אני יהודי" שנבחר השנה, התמקדנו בהיותנו אנשים יהודיים ושאחד הוא העם היהודי. נכון, הבחירה בידנו. כל יהודי בוחר אם לקיים את התורה ואת המצוות, ואנו בתור תנועה שואפים לבחור בדרך של תורה כדרך חיים בעוז, אך כחלק מהדרך אליה אנו שואפים, אנחנו מחנכים לידיעה שאנחנו משפחה אחת. במשפחה מתייחסים בסובלנות כלפי כל בני הבית. בבית של תורה, יתייחסו בדרך ארץ כלפי אחות שמקיימת תורה ומצוות וגם כלפי אח שלא מחזק את צד המצוות בחייו. בתור מדריכה ושותפה לדרך של תנועת אריאל בס"ד, אני שואפת למצב שבו החניכות וכל חברי התנועה יחיו בתודעה שלכל יהודי יש לו מקום חם בבית. נקודה אחרונה לסיום, אנחנו כרגע לפני מסע מושבות. בשנתיים האחרונות זכיתי לצאת למסע, והדבר הכי בולט שראינו זה שאנחנו משפחה. גם לאח הכי רחוק יש מקום תמיד מקום שמור בבית, ובלבבות של כולנו. אנחנו עם של אחים, ולכן אחיה!

אלומה- אלומה היא אוסף שיבולים המחוברות יחד כאגודה אחת. בתפילה שיתקיים בנו- "ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם"

אליה- השם אליה זה אלי ה שזה מתחבר לנושא כי אני יהודי וה הוא האלוקים שלי וגם אליה זה השם של אליהו הנביא ובתקופה האחרונה אנחנו יותר מרגישים שאנחנו רוצים שהוא יבוא יחד עם משיח בן דוד

אלישיב- השם מורכב מצירוף המילים "אל" ו"ישיב", כלומר אלוהים ישיב את עמו או אלוהים ישיב את הגאולה.-כרגע אנו נמצאים בתקופה לא פשוטה. וכך תשוב הגאולה.דווקא עכשיו בתקופת בקורונה אנחנו צריכים לבטוח בה' ולסמוך עליו שישיב אותנו למסלול החיים הרגילים שלנו. אנחנו צריכים להיות גאים שאנחנו יהודים ושאנחנו יכולים לסמוך על הקב"ה!

אלישמע- שה' ישמע את תפילותינו בעיקר בזמן הזה

אלירז - אלירז-סוד ה',כי בתקופה הזו הכל נסתר,הכל מאת ה'. ושצריך להאמין שהכל לטובה. ולעילוי נשמת אלירז פרץ שהוא ומשפחתו מסמנים את הגבורה היהודית.

אליענה- שתיגמר הקורונה נאמר: אלי- ה' ענה- ענה לתפילותינו

אלקנה - אלקנה, בשיטתו, סחף אחריו את כל עמ'"י למקום של קודש, של עבודת ה'. ובסוף זה מה שאנחנו רוצים להראות פה! שאנחנו עם ישראל, כי אני יהודי, וביחד המטרה שלנו כיהודים היא להעלות את קומת הרוח בעם. ואת זה אפשר לעשות רק לפי שיטת אלקנה

אמונה- השם אמונה כי אנחנו מאמינים שבכול רגע הקורונה יכולה להיגמר ולהיעלם מהעולם כמו שהיא באה ואנחנו מאמינות באמונה שלימה בביאת המשיח ובבניית בית המקדש במהרה בימינו. כי חלק גדול מזה שאני יהודי זה האמונה שלי בה' קיום תורה ומצוות חייב להתלוות באמונה שלימה בה' יתברך בלי אמונה אז מה זה שווה?

אמיתי- יונה בן אמיתי אמר "עברי אנוכי ואת ה' אלוקי השמים אני ירא", זה המשמעות של כי אני יהודי. בנוסף אמת זה ערך מאוד חשוב ויסודי בעם ישראל. אמיתי- לשון אמת. אמת זו ישרות מיוחדת. "יראו ישרים וישמחו". העולם נראה ברור עם ראיה של אמת, הישרות מסדרת את החיים. כי אני יהודי- יש אמת מיוחדת שאנחנו נאמנים לה. אמת זה גם כוח של נאמנות. כל היהדות מבוססת על אמת - על איך להוציא לפועל בצורה אמיתית את כל כוחות החיים, על האמת בין אדם לחברו, לעצמו, לקב"ה וכו'... עם ישראל זה עם שמתמקד באמת. באמת של העולם. זה קשור גם לקורונה, שהראתה והזכירה לנו כמה צריך להתמקד באמת ולא במסיחים.

בניה-השם הזה כל כך מתאים לתקופה, שצריך להבנות מתוך הקושי, ולהרגיש הכי קרובים (כילדים) של הקב"ה כדי שישמור עלינו תחתיו בתקופה הכל כך מורכבת הזאת. וגם בציפייה לבניין אריאל, החיבור שלנו כיהודים וכו

בעז- כי זה שם יפה וגם שם של בית המקדש

גאולה- כי אנחנו מתפללים לקבה שיביא לנו את הגאולה

דרור- כי דרור מסמל תקווה לחופש ובמיוחד בימי הקורונה צריך הרבה תקווה ולהיות חופשי כמו דרור לעוף

הוד - בכל יהודי יש את מידת ההוד ובמילה יהודי השם הוד מופיע שם מהמם עם משמעות גדולה. 1) יהודי זה מלשון הודיה-שורש הוד. (קשור לנושא 'כי אני יהודי') 2) אנחנו בקורונה (שבעז"ה השם הזה יהיה רק זכר לקורונה...), קורונה פירושה כתר והוד מסמל מלכות.

זרעים- בגלל שזרעים זה התחלה של צמח ואז השבט החדש מתחיל דרך חדשה

טהר-אני מציעה את השם טהר כי השם הזה מבטא טהר ונקיות ושלמות שאנחנו שואפים אליה. טהר זה שם שמסמל טהרה וקדושה. כולנו רוצים להיות קדושים ולהוסיף זכויות לעמ"י. מסמל את הצניעות שלנו בתור יהודים.

יהודה- הנושא שלנו השנה הוא '' כי אני יהודי'' ועל שם יהודה אנחנו נקראים יהודים. יהודה מסמל משהו חזק ועוצמתי, ומסמל הודיה לה יתברך. יהודה הוא שם שחוזר פעמים רבות במקרא בתור יהודי שהוא גיבור!!

יהונתן- שתי סיבות 1 משמעות השם זה ה' נתן. זה שם שכמעט כל שם הוויה מופיע בו. ההבנה 'כי אני יהודי', מתחילה פשוט מהמקום הברור הזה כי ה' נתן לנו את הזכות להיות יהודי.כי ה' נתן לנו את התורה, את הסגולה ואת הכוחות לשליחות הזו. 2 דווקא בימים האלה, שיהונתן פולארד צריך לקבל בעזרת ה חנינה מוחלטת, לתת לזכותו את עשיית הגרעינים של התנועה. להוכיר לו תודה על מסירותו לעמ''י ועל הקרבתו כל השם רק כי אני יהודי.

יחד- בשביל להשיג נמטרה כלשהיא אנחנו חייבים להיות מאוחדים, ביחד. אני חושבת שכדאי גם בגלל שכדי לנצח את הקורונה אנחנו צריכים להיות כלום ביחד וגם כי הנושא הוא אני יהודי- ואנחנו צריכים לקבל כל יהודי כדי להיות ביחד.

יראה-  יראה פירוש המילה לירא מה' יהודי כשר יש לו יראת שמיים לכן זה מתקשר לכי אני יהודי! בתורה נאמר: "אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ תִּירָא"[2], ועל סמך פסוק זה פוסק הרמב"ם בספרו ההלכתי משנה תורה: "האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו, שנאמר "ואהבת את ה' אלהיך"[3], ונאמר "את ה' אלהיך תירא"[4]." (משנה תורה לרמב"ם, הלכות יסודי התורה, פרק ב', הלכה ב') בתורה ישנם פסוקים נוספים המורים על יראת השם, כגון: "וְעַתָּה יִשְׂרָאֵל מָה ה' אֱלֹהֶיךָ שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ כִּי אִם לְיִרְאָה אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ לָלֶכֶת בְּכָל דְּרָכָיו וּלְאַהֲבָה אֹתוֹ וְלַעֲבֹד אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשֶׁךָ." (ספר דברים, פרק י', פסוק י"ב) יראת האלוהים מוזכרת בתנ"ך בפרשת עקידת יצחק, לאחר שאברהם מוכן לקיים את מצוות האל ולהקריב את יצחק בנו, מתוך אמונה עזה ברצונו של אלוהים. מלאך אלוהים עוצר את אברהם מלשחוט את בנו במילים: "אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל הַנַּעַר וְאַל תַּעַשׂ לוֹ מְאוּמָה, כִּי עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי יְרֵא אֱלֹהִים אַתָּה, וְלֹא חָשַׂכְתָּ אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידְךָ מִמֶּנִּי." (ספר בראשית, פרק כ"ב, פסוק י"ב)

יראת האל, או יראת שמים, יכולה להתפרש הן כפחד מפני האל והן כרצון עז לקיים את רצונו מתוך אמונה יוקדת בצדקתו. באופן רחב יותר, משמש הביטוי "יראת שמים" לתיאור המחויבות של האדם כלפי אלוהים. אדם המקפיד על תורה ומצוות, מכונה ירא שמים. מקובל לראות ביראה כלפי אלוהים צד משלים לאהבה כלפיו. כך מחד נוצרת באדם תחושת קרבה לאלוהים ומודעות לכמיהה בנפשו להתקרב לאלוהים עוד ועוד, ומאידך נשמרת תחושת הנפרדות וההגדרה העצמית של האדם ולפיכך גם הכרה בעבודה שעליו לעשות כדי להתקרב. הצמדת המילה "שמים" ל"יראה" אינה מובנת מאליה. מצד אחד, מקבלת היהדות את הגישה האימננטית הדוגלת בהיעדר פיזיות לישות האלוהית ובהימצאות האל בכל מקום, לפי הפסוק "מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ" (ישעיהו ו ג). מצד שני, פעמים רבות מוזכרים השמים בתנ"ך ובדברי חז"ל כמקום מושבו של האלוהים, כמו בפסוק "יוֹשֵׁב בַּשָּׁמַיִם יִשְׂחָק, אֲדֹנָי יִלְעַג לָמוֹ" (תהילים ב', ד). אחד ההסברים למשל זה הוא היות השמים המקום היחיד שבו יכול האדם "לראות אינסוף" – שהרי בכל מקום שיביט בעולם יתקל מבטו בעצם ממשי כלשהו, ואילו את השמים האדם רואה אך למעשה אין להם ממשות או סוף. לכן השמים הם המתאימים ביותר לתיאור נשגבותו ואינסופיותו של האלוהים, שהם שורש היראה.

ישראל - כי הנושא זה אני יהודי = ישראל

כנפי רוח- על שם השיר הידוע של הרב קוק זצ"ל וגם אנחנו צריכים הרבה רוח במפרשים בשביל להתגבר על נגיף הקורונה שנזכה לצאת מהנגיף בעזרת ה'

כפיר- הנושא של החודש ארגון הוא "כי אני יהודי" ולדעתי אין דבר שמסמל את היהדות יותר טוב מאריה, "גיבור כארי", וכפיר זה בעצם אריה שעדיין גור, והוא עוד יגדל להיות אריה גדול וחזק, כך גם בשבט החדש, כרגע הוא אמנם עוד ילד אבל הוא עוד יגדל ויפיץ את אור התורה בעולם.

השם כפיר מסמל אצילות (כפיר קשור למשפחת המלוכה) ואנחנו עם של אצילות (העם היהודי) וגם השם כפיר זה שם של כח ועכשיו בזמן הקורונה אנחנו צריכות הרבה כח וגם אנחנו תמיד ניהיה מוכנים לבוא לעזור וזה מתאים לכפיר כי בשם הזה יש הרבה חוזק. הכפיר הוא הבן של האריה. והאריה היא החיה הכי חזקה, השנה הגיה לנו הקורונה וחודש אירגון יהיה קצת שונה ולא רק חודש אירגון אלא עוד הרבה דברים קשים, אנחנו צריכים כח ועוצמות כדי לעבור את התקופה הזאת.

כתר- אחרי כל התקופה הזאת של הקורונה נקבל כתר מלוכה (קורונה = כתר)

הלב / לב - 1. הלב של האומה הוא בית המקדש שאחד הכינויים של בית המקדש זה לב. 2.אנחנו שואפים לקרב את הלבבות ולהיות מאוחדים ורוצים להיות קרובים לה'. 3. במקרה של מגדל בבל ה' לא המית את אותו דור רק בגלל שהם היו מאוחדים והיו מקורבים זה הכח של הלב. - "איש אחד בלב אחד" 4.ה' רוצה שכשאנחנו עושים מצוות נעשה אותם עם כוונה ונעשה את זה עם כל הלב. "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך" 5.על ידי שנאת חינם בית המקדש חרב ואנחנו רוצים לתקן את זה ולבנות את בית המקדש השלישי על ידי קירוב הלבבות. 6.עיננו עדיין נשואות להמשך בנינה השלם של ירושלים, ולב ליבה של האומה והעולם כולו- בנין בית מקדשנו ותפארתנו, במהרה בימינו אמן

לפיד- לפיד זה כמו אש ובאש יש הרבה עוצמות כמו שיש לנו בזמן האחרון

לשם- כי השם לשם הוא מהאותיות ל ש ם שאם נחבר זה יצא לשם שאנחנו תמיד שואפים להתקדם וללכת לשם וגם בתור יהודים תמיד אנחנו מנסים ללכת לשם כדי לשגיד עוד יהודי שיחזור למצוות(כאילו נלך להכי חור כדי החזיר יהודי ליהדותו)

מאיר- תפקיד היהודי להביא את אור ה' לעולם. נושא החודש הוא "כי אני יהודי".

מבשר-'מבשר את הגאולה'

מהללאל- שם זה מבטא את את הקשר שלנו עם ה' קשר של הלל ובאמת אנחנו רוצים שה' יהלל אותנו וחוץ מזה שזה שם מאוד' יפה ועם הרבה עומק!

מוריה-אני מציעה את השם מוריה בגלל שמוריה זה אחד מהשמות של בית המקדש וגם בגלל שזה מתאים לשאר השמות של השבטים שקשורים גם לבית המקדש וגם בגלל שזה שם ממש יפה וקליט.

מורשת- כי מה שהחזיק את העם היהודי בכל התקופות הקשות והשואה הייתה הרוח והמורשת היהודית

מלך/ מלוכה - כי למלך יש כתר וכתר זה קורונה.

מלכות- מלכות ה'!! כל תפקידנו בעולם זה להליך את ה'!! ובמיוחד בקורונה זה התחזק!!

מעוף- זה הזמן שצריך לעוף קדימה

מעיין- כי מעיין זה מים ומים זה חיים וגם תורה מה שממש משקף את תנועת אריאל תורת חיים זה חלק מהזהות היהודית שלנו וכמובן שזה חלק בלתי נפרד מהתנועה. תורת חיים בעוז!

מרדכי- מרדכי במגילה נלחם על הזהות היהודית: לא השתחווה להמן, לא אכל מהמשתה של אחשוורוש, וכו'

נגב- הנגב הוא החלק הדרומי של הארץ. הארץ שלנו. צריך להכיר בעובדה הזאת, ולישב אותו, ועם כל הבלאגן שהולך שם, בין הבדואים שהפכו אותו למערב הפרוע שלהם, לעובדה שזה דונמים על גבי דונמים של שממות. לא מיושבות. ליישב את יהודה ושומרון זה נחמד ומאוד דוסי ואידאלי כזה, אבל זה כבר לא מיוחד, בנינו ילדי צעצוע שפה השאיפה שלהם נגמרת. צריך לחשוב תמיד על המטרה הבאה, לחשוב קדימה. ושם בין החולות להציב שלט, כי אני יהודי. וזוהי אדמתי שנתנה לאברהם אבינו . אברהם אבינו שנצטווה ללכת לעזוב את חיי הנוחות שלו, ופשוט ללכת, אל השממה. אז הגיע הזמן שגם אנחנו, נפשיל שרוולים ורק נלך, ולעולם לא נפסיק לצעוד. אני לא דודה או דתייה, אני עובדת ה'. ולפני שאני בת, אחות, ציונית, ישראלית, ימנית, אתיופית, אני יהודייה. וזוהי אדמתי, ארצי, ומולדתי. ואין לי אחת אחרת. ועל כל הבלאגן שהולך, שמאל ימין קדימה אחורה כבר שכחנו קצת אולי, בין מילה מעליבה למבט מגעיל מבעד למחסום, מה המחבר והמשותף ביננו, מי אנחנו באמת.

נועה- נועה היא אחת מבנות צלופחד. בנות צלופחד דרשו נחלה. הן רצו מקום לשבת בארץ כי הן הרגישו תחושבת שייכות חזקה לעם היהודי וגם זה ראשי תיבות של: ניסים ונפלאות עשה ה. השם הזה מסמל עוצמה,הוא מסמל שצריך לעמוד על הנחלה שלנו(על מדינת ישראל) כי זה שלנו ושייך לנו לא משנה מה יטענו עמיי שקר. הוא מסמל אחדות מכיוון שבנות צלפחד באו אל משה מאוחדות, הן באו באומץ כמו שעם ישראל בא ועומד מול אוייביו. נועה זהו שם מהתנ"ך והוא עומד על הערכים של תנועת אריאל. בנות צלפחד באו אל משה לאחר שאביהם נפטר הן היו צריכות לקום מהאבל כמו שעם ישראל כל פעם קם מחדש מדברים קשים שעוברים(כמו הקורונה).

נחמה-אני מציעה את השם נחמה בגלל שאנחנו מפסידות הרבה דברים בגלל הקורונה כגון: חודש ארגון, ת"סים, השבעה, סניף וכו".ואנחנו רוצות שינחמו אותנו ויעשו לנו דברים שווים גם מרחוק.

נחשול- מכיוון שלעם ישראל היו המון עליות ומורדות במהלך השנים ותמיד הם נשארו נאמנים לתורה ולקב"ה. השם נחשול בא להזכיר לנו את כל מה שעברנו ואת כל המכשולים שהיו לנו עד שזכינו וחזרנו לארץ אבותינו. למרות כל המכשולים, נשארנו נאמנים!

נעם-אני חושבת שמשמעותו השם היא כול כך מתאימה לאריאל מכיון שאנו מנסים תמיד להשיג דברים בנים ואהבה וגם זה לקוח מן התורה

נצח-עמי הוא עם נצחי יהודי זה נצח. תמיד! לא משנה מה עם ישראל עבר, הוא יישאר לנצח! וזזה פשוט, כי אני יהודי. היהדות היא נצחית וזה מה שמייחד אותה. שם חזק בטירוף. אני חושבת שמהות השושלת היהודית והעם היהודי זה חיים של נצח, חיים שממשיכים גם בעולם הבא, חיים של מהות. הנצח כאן מראה שאנחנו לא כאן בעולם כדי למלא את התאוות שלנו אלא כדי לקדש את שם שמיים בעולם, למלא את הייעוד שלנו כיהודים ולתקן את העולם הגשמי. כמו כן, עם ישראל מאופיין כעם נצחי בעיני הגויים, עם שלא ייכחד - חלק מקידוש ה' ומידיעת מקומו של הקב"ה בעולם - למרות כל התלאות שעבר העם הנבחר אינו נכחד אלא כאן בעוז ובגאון!

נתנאל- כי אני יהודי, אני הבן של ריבונו של עולם שהוא נתן אותי במתנה לעולם. הוא הנותן לנו כח לעשות חיל, גם כשבט חדש!

סגולה- כי אנחנו עם סגולה שמיוחד מכל העמים. הקב"ה בחר בנו מכל האומות. זה מתקשר לנושא שאנחנו מתגאים בזה שאנחנו יהודים עם סגולה.

עברי- כמו בפסוק "עברי אנוכי ואת ה' אלוקי השמים אני ירא", מקשר אותנו לאברהם העברי שהיה מעבר אחד של העולם והשאר כנגדו, ייחודיות העם משאר הגויים. יהודי ועברי הם מילים נרדפות, כי אני עברי!

עוֹצֵם - א. זה מבטא את העוצמות שיש בעם ישראל - גם בתקופה האחרונה, גם בכללי, ובפרט בשמירה על דרכנו - דרך הקודש. דרך התורה. ב. זה מראה שתורה וקיומה זה דבר יבש של דוסים חשוכים אלא דבר עוצמתי וענק. ג. זה מדבר על העוצמות נפש של יהודים בכל הדורות ששמרו על דרכם, מסרו את הנפש, חיזקו אחרים. ד. יש לזה גם משמעות של עצמיות - של עם שהוא עצמאי בין הגויים - עם סגולה - כי אני יהודי. ה. זה גם מראה לנו את דרך העתיד - לעבוד את ה' ית' בעוז ותעצומות. להתעצם בעבודותו ו. יש בזה גם לשון של עצם - כל מה שאני עושה הוא מעצם זה שאני יהודי וזה חקוק בעצמותי.

עטרת-אני מציעה את השם עטרת בגלל שעטרת זה כתר ובית המקדש הוא הכתר של עם ישראל וגם בגלל המלכת הקב"ה בעולם ובמיוחד במציאות הזאת של הקורונה שפוגעת בכל העולם וכל כך מרגישים את הקב"ה בכול דבר ודבר.

עמי- מתאים לנושא ההרגשה שאני חלק מעם ישראל משהו גדול

עמיחי- הנושא של חודש ארגון זה כי אני יהודי. ולפי דעתי יהודי זה אחד מתוך עם! אנחנו עם יהודי! ועמיחי מבטא את זה שהעם היהודי שלנו חי וקיים. הנושא של החודש ארגון- ''כי אני יהודי'' המשמעות של השם עמיחי- העם שלי חי! כל המאות של אני יהודי, העם שלי חי, כל מה שעברנו עד עכשיו כעם ישראל *חי* ולתוך תקופת הקורונה שבה עמדנו חזקים, הרמנו דברים תוך שמירת הכללים והרמנו את המורל לעם ישראל! אין איך לבטא את זה יותר מדויק מ- עמיחי. השם עמיחי ממש מתחבר לנושא של חודש ארגון, ממש רואים איך אנחנו לא מפסיקים את האידיאלים והאמת שלנו לרגע . גם בקורונה אנחנו חזקים, חיים, ולא עוצרים לרגע! ממשיכים לחיות, בעוצמה שיש רק לנו!

עמיעד-  1.הנושא של החודש "כי אני יהודי" בין היתר מברר ומעלה את נושא נצחיותו של עם ישראל כחלק מהנושא הראשון "עברי אנוכי". ההתפעלות שלנו מנצחיותו של עם ישראל, איך למרות כל מה שאנחנו עוברים ועברנו אנחנו עדיין קיימים בזכותו של ה' יתברך. 2.אפשר להסתכל על משמעות השם בעוד הסתכלות עמוקה יותר. משמעות ה'עד' הפנימי הנשמתי עם ישראל תמיד מאוחד 'עד', הקורונה גרמה לעם שלנו 'עמי' (עמ"י) חוץ מנצחיותו הפיזית ל'עד' לנצחיות הערכית שמתגלה כל יום בקורונה, הנצחיות הנשמתית, המובן האחדותי, החברי, אהבת ישראל באופן פלאי, שגרמה לו וגורמת לו בכל יום במיוחד עכשיו לנצחיות וחוזקה והבנה עצומה שעמ"י שופע באור עצום של הקב"ה שמתפרץ באחדותו של עמ"י.

עמישב- עמישב מלשון עמי שב, עם ישראל שב לארץ ישראל. זה קשור במיוחד לנושא של השבוע הראשון- הפלא הגדול שעם ישראל נשאר אחרי ככ הרבה דורות וחזר לארצו בקיבוץ גלויות מדהים.

ענווה- אנחנו בתקופה שכל מה שצריך בשביל לעבור אותה בשלום זה להרכין את הראש ולהתחזק באמונה, להיות בענווה כלפי שמיא, להבין שלא הכל אנחנו מבינים. ככל שמתקדם הזמן, ושום דבר לא קורה כמו שהיה צריך לקרות, אנחנו רק לומדים להרפות, לשחרר, ללכת עם ה' איך שהוא רוצה ולא איך שאנחנו חשבנו שצריך, או איך שרצינו, אנחנו כל הזמן לומדים את החיים מחדש, דרך אמונה וענווה. קיצר, בעיני אין מתאים יותר מענווה, וזה גם שם יפה:)

ענני- ענני במחרביה!! שבעזרת ה יהיה טוב וה יענה לכל התפילות שלנו בצפיה לבנין אראל!

צביה- ראשי תיבות של הרב צבי יהודה זצ"ל. השנה אנו מציינים את החודש כיהודים. והרב צבי יהודה הוא האדם שמגדיר יהדות, ענווה ואמונה בה! שם בעל משמעות גדולה

ציון- השם משקף שאנחנו עם מדהים ומחוברים אחד לשני ולציון הקדושה גם בתקופות קשות. להיות יהודי משמעותו להיות חלק מעם ישראל בארץ ישראל עפ תורת ישראל, ציון זה המקום שמאחד את כל עם ישראל וכל מי שיהודי מרגיש חיבור עמוק לציון, ציון היא מרכז הזהות היהודית של העם שלנו, המקום שמאחד את כל היהודים.

קורן- בערך קורן במילון כתוב- מֵפִיץ קַרְנֵי אוֹר, מַבְהִיק: פָּנִים קוֹרְנִים מִנַּחַת. הנושא של חודש הארגון הוא 'כי אני יהודי' לדעתי יהודי זה דבר שמתבטא כלכך בפנים של האדם, ככל שהאדם ירא שמיים ושמח ביהדותו יותר הפנים שלו יותר קורנות ויש בהם אור יהודי מיוחד. בנוסף קורן אותיות קורונה מה שמזכיר את הזמנים המטורפים שאנחנו נמצאים בהם וכמה חשוב להיות קורן ובשמחה למרות הקורונה לכן השם מתקשר לתקופה שבה אנו נמצאים.

ראשית- שזה התחלה חדשה בע"ה אחרי שתיגמר הקורונה

רגב- כי רגב זה אדמה ואדמה זה ארץ ישראל הקדושה . שתנועת אריאל היא ממש מחוברת לאדמה.

רננה-כי השם הזה מסמל שמחה אז כדי שהשבט יהיה שמח למרות הקורונה ושתמיד יהיה שמחה בעם וצריך לזכור שמה שיגאל אותנו בסוף זה בית המקדש

רעות-אני מציעה את השם רעות בגלל שרעות זה חברות וזה מראה על האחדות של השבט וגם שלמרות הקורונה שומרים על קשר ממרחק.

רפאל - עכשיו בקורונה אנו מתפללים לה' שירפא את החולים שלנו, ויפסיק ממנו את המגיפה, לדעתי אין שם שמתאים יותר לתקופה מאשר רפאל.

שגב- אנחנו בדור הגאולה ואנחנו מחכים למשיח הנשגב והנעלה

שחר-שחר חדש מאיר בארצנו, (הקורונה). שחר מסמל אור באשמורת הבוקר. אנחנו נתחיל לעשות מעשים קטנים ולאט לאט זה יהפוך לזמן שהשחר בשיאו' כמו "פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם"

שחרי- שחרי זה כמו שחר ה שהכוונה שמהבוקר אנחנו עם ה כל הזמן סביבו ( מתקשר לנושא כי אני יהודי)

שיראל- 1. כי מוזיקה תמיד מחברת לנו לקב"ה- שיר-אל 2. שיראל זה אותיות ישראל, זה מחבר אותנו לנושא "כי אני יהודי" ארץ ישראל, עם ישראל, ותורת ישראל

שירה-אני מציעה את השם שירה בגלל ששירה זה תורה וזה שם יפה וגם שמשתדלים בקורונה לשמור על שגרה של תורה ומצוות למרות הקושי. אריאל זה שם של בית המקדש ובבית המקדש הלווים שרו שירה. ובתקופת הקורונה אנשים שרים לעצמם שירה כדי להתעודד.

שלום - כי אנחנו בתקופה של פילוג ושלום הוא מה שיפסיק כעת את הפילוג

שלם- למה אנחנו שואפים? לשלמות העבודה, לעולם שלם, ביהמ״ק, קירוב לבבות, אהבת חינם ועוד ועוד ועוד... בנוסף זה אחד משמות ירושלים, מה שמוסיף משמעות. ויהי רצון מלפניך שתפתח ליבנו לתורה ו*תשלים* משאלות לבנו לטובה!!! לא רק הגשמת משאלות אלא השלמת משאלות, שמשאלות ליבנו יהיו שלמות יותר, נכונות ואמיתיות, אמן!

שמעיה- כי בזמן הזה אנחנו מתפללים להשם וצריך שהוא יקשיב. והנושא של החודש ארגון זה "כי אני יהודי" וה' מקשיב ליהודים, ובמיוחד בזמן הקורונה שאנו, עם ישראל זועקים לה', ובע"ה הוא ישמע לנו והמגיפה תיפסק בקרוב.

תהלה- שֶׁבַח, הַלֵּל, קִלּוּס. "לַיְשָׁרִים נָאוָה תְהִלָּה" להודות לה' על כל הטוב שנותן, גם בטקופת הקורונה הכל לטובה!!!!! פירוש השם תהל – תפיץ אור, תאיר. ופירוש השם לה - זה ה'יתברך

תפארת- שעברנו את השנה הזאת לתפארת, עשינו דברים שבחיים לא נעשו ובעזרת השם לא יעשו ונראה לי שתפארת ממש מנציח את הקושי והיופי בשנה הזאת

תקווה- כי אנחנו השבט החדש בתקופה שצריך הכי הרבה תקווה

תקומה- כי אחרי שתעבור כול הקורונה אנחנו נקום מחדש

תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
29. רעות (י"ב כסליו ה'תשפ''א 22:33)
30. שירה (י"ד כסליו ה'תשפ''א 11:41)
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד