• התנדבות
 • קומונרים
 • מחנה בנים
 • קומונרייותת
 • קדומים בנות
 • כפר דרום בנים
 • גב"ש בנות
 • בית אל בנים
 • נטיעות
 • נטיעות
 • באר שבע בנות

בוחרים את השם החדש!

*
*

 

 

ההצעות שלכם:

 

 • אביאל- אבא שבשמיים מכוון לנו את הדרך הנכונה ללכת בה ולהוביל את עם ישראל הקדושים בדרך הזו.
 • אביחי- על שם הרב אביחי רונצקי זצ''ל- עוד אבינו חי ועם ישראל חי!
 • אביה- כי השם יפה ומסמל את הקשר של אבא וילדיו כמו שהקב"ה אבא שלנו ותנועת אריאל עושה מאמצים ללכת בדרך שאבא שבשמיים הורה לנו ללכת בה.
 • אבינעם- שנרבה נעם בעם ישראל ואהבת חינם כמו האידיאלים של תנועת אריאל
 • אגת- אבן חן יקרה מוזכרת בתנ"ך בשם "שְׁבוֹ" כאחת מאבני החושן ומיוחסת לשבט נפתלי.
 • אהביה- השם מסמל את אהבתו של הקב"ה לעמ"י בכללותו, ואין דבר גדול מאהבתו אלינו
 • אור- 40 שנה של הוספת אור לעם ישראל ולתנועה.
 • אורה- כי לנו עוז ואורה
         תורה מכונת אורה. וגם ידוע "אור ושמחה וששון ןעיקר" אורה היא תורה והיא מאירה לנו את הדרך!
 • אורות- האור שהתנועה הקרינה לעם ישראל וארץ ישראל ב40 שנים האחרונות 
 • אורי- כי התנועה מפיצה אור לעולם.
 • אוריאל- אורי- אש אור להבה אל- הקב"ה תנועת אריאל מובילה באור ואש מטורפת את עם ישראל בדרך התורה והמצוות
 • אוריה- תנועת אריאל היא אור ה' בעולם
 • אוּריה- אוּר-אוֹר, אש, להבה תנועת אריאל היא מובילה באש ועוצמה את עם ישראל בדרך התורה והמצוות.
 • אורייתא-  התורה הקדושה והיקרה שלנו, ובמיוחד שזה הנושא השנה
 • אזמרה- זימרה והודיה לה' יתברך שבדרכו תנועת אריאל הולכת!
 • אחיה- מלשון אח- תנועת אריאל שואפת למעורבות והשפעה בעולם כולו
 • אחדות-  אחדות עם ישראל
 • אחיעזר- שם בעל משמעות עמוקה שמזכיר לנו שכל עם ישראל אחים כל אח עוזר לשני אחי -עזר. בתנועת אריאל מודגש הרצון לעזור לכולם
 • אלוה-  כי אלוה זה מלמעלה שומר ומגן וזהו התפקיד של השבט הגדול!
 • אליאור- האור שהקב"ה מנחיל בארץ ישראל
 • אליה- על שם אליהו הנביא
 • אליהו-  הפירוש אליהו הנביא שהיה צדיק גדול בתורה
 • אליסף - מוסיפים עוצמות וקדושה בעם ישראל.
 • אליצור- העוצמה שבה' אלוקינו שמובילה אותנו כבר 40 שנה בדרך ה' ללא פשרות!
 • אליקדש- שה' יקדש את שמו בעולם ונזכה שכל הסובבים אותנו יתקדשו בקדושתו. תודה על זכות ההצעה.
 • אלישפע- שהקב"ה יתן הרבה שפע לעם ישראל ולתנועה. וגם שה' יתן לנו כח להשפיע ולרומם את עם ישראל לגבהים
 • אלעד- מפני שאל=ה' עד, לעולם ה' נמצא איתנו תמיד! לעד! ועוזר כשצריך וישאר איתנו לעד!!!
 • אלעזר- שם יפה, שמסמל את עזרתו של ה' בכל צעד בחיינו.
 • אלקנה- הנושא הוא תורת חיים בעז. אלקנה היה מחבר אנשים לה' ע"י העליה למשכן ממש בחלוציות ובפשטות. עשיה בפשטות ובעז מתוך תורה זו דרכה של תנועת אריאל החורטת על דגלה תורת חיים בעז מלבד זאת, אלקנה מדובר הרבה בתנועה בדמותו וברך עשייתו.
 • אמונה – מי שמאמין לא מפחד
 • אמוץ- אמוץ מלשון אומץ וחדור מטרה. שבעז"ה נהיה חדורים מטרה ומלאים באומץ וכוח ונאיר את אור ה' בעולם
 • אמיתי- תנועת אריאל - אמת
           - מראה על האמת שתנועת אריאל חורטת על דגלה, למרות הקשיים וההתמודדויות עם הצעקות שמסביבנו חשובה האמת מכל.
           - לשון אמת שבע"ה כתנועת אריאל תצליח להראות לעולם את האמת שהיא דרך התורה והמצוות.
 • אמציה - כי אנחנו צריכים להתאמץ לעשות את רצון ה' - אמץ-יה
 • אריאל- על שם תנועת אריאל, שזו שנת ה40 שלה, 40 שנות עשיה... אם הנושא של חודש ארגון הוא התנועה, אין יותר מתאים משם התנועה לשבט החדש...
 • ואריאל זה שם של בית המקדש המרכז של עם ישראל ומה שאנו שואפים אליו.
 • אריה - על שם ארי פולד הי"ד שנרצח בפיגוע דקירה בצומת גוש עציון
 • ארצקדש- שארץ ישראל קדושה במיוחד
 • בארי- כי זה מלשון באר מים חיים שממנו יוצאת התורה לכל ישראל
 • בינה-  הוא היה אומר, בן חמש שנים למקרא, בן עשר למשנה, בן שלש עשרה למצות, בן חמש עשרה לתלמוד, בן שמונה עשרה לחופה, בן עשרים לרדוף, בן שלשים לכח, בן ארבעים לבינה, בן חמשים לעצה, בן ששים לזקנה בן שבעים לשיבה, בן שמונים לגבורה, בן תשעים לשוח, בן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם.
 • בנאל-  כי ה' בנה ויצר אותנו וגם את התנועה ומזה הגענו ל 40 שנה
 • בניה- בן ה'+ בינה(40 לתנועה) רק בשם יפה. אנחנו הבנים של הקב"ה...וזה מראה את החיבור שיש לנו איתו ויהיה לנו איתו לעולמי עד!
 • בנימין- מ12 השבטים
 • גאולה - כי אנחנו רוצים שה' יגאל אותנו
 • גואל - תנועת אריאל חורטת על דגלה את הצפייה לגואל שיגאל אותנו ואת כל עמו בית ישראל הנתונים בשיביה או בצרה. "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב" אם לכך ובהתאם לזאת, גואל = 40 בגימטרייה ו40 זה מניין שנותיה של תנועת אריאל :)
 • דוד- דוד מלך ישראל אבי מלכות ישראל ומי שהיה שילוב מדהים של עשיה כבירה, מלחמה, תורה, חסד, עדינות תפילה ועבודת ה' גדולה ומתוך כל זה עתיד לצאת ממנו משיח בן דוד- שיגאל אותנו במהרה ויבנה את בית ה' את המקדש! דוד מלך 40 שנה על עם ישראל ואנו נמצאים עכשיו ב40 שנה לתנועת אריאל! דוד היא הדמות האידאלית תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל באהבה גדולה ללא פשרות. בצפייה לבניין אריאל! 
 • דניאל- שכמו שבסיפור של דניאל בגוב האריות יהיה לנו את הכח לעשות ככה את דברי ה' במסירות נפש 
 • דרור- דרור, לרצות את החופש. התורה והמצוות לפעמים מרגישים לנו כעול, כמשהוא קשה וחונק. זו טעות! התורה והמצוות הם החופש והדרור, הם הדרך הנכונה והטובה ביותר! הלוואי שבאמת נרגיש ככה. תורת חיים בעז ובדרור!!
          - התורה היא החופש האמיתית המצוות מקיימות את האדם לא האדם את המצוות
 • הבונים- הגיע הזמן לצאת ולממש את חזון התנועה בפועל ולא רק דיבורים!! להתחזק ביננו לעצמנו ולאחר מכן להפיץ ולהשפיע על דעת קהל ומתוך כך להצהיר בצורה ברורה ובלתי מתפשרת: באנו לבנות ולהיבנות! לבנות מקדש ולהיבנות כעם!
 • הדר-  על שם הדר גולדין ז"ל שנרצח במבצע צוק איתן. השבת הדר גולדין לארץ ישראל זה דבר שאמור ללוות אותנו כל יום עד שהוא ואורון יחזרו.     וגם לפי הפסוק "עז והדר לבושה ". כבר יש לנו עוז מכיוון שלתנועה קוראים תורת חיים בעוז ולכן נשאר לנו הדר ...
 • הלל- שום דבר לא ממנו. אנחנו צריכים תמיד להודות לה' על הדרך המשמעותית והיפה הזאת!
 • הנני-  תנועת אריאל היא החלוץ לפני המחנה שזועק הנני לעבודת ד'!!
 • הראי"ה- תנועת אריאל הולכת בדרך הראי"ה קוק
 • חזון / ישעיהו- חזון ישעיהו חזון תנועת הנוער הוא תנועת אריאל ולאחר 40 שנה כבר אפשר להגיד שהחזון התגשם.
 • חביב- שנהיה חביבים לפני ה'
 • חיים- תורת ח-י-י-ם בעז, התורה היא תורת חיים!, היא דרך חיים! היא החיים עצמם! איך החיים שלנו יראו בלי תורה??!!?? הכוונה היא לא רק לחיים החומריים, אלא גם ובעיקר לחיים הרוחניים, לקשר שלנו עם ה', לעולם הבא!!
 • חמדה-  "תורת חיים חמדתנו" התורה היא חיינו ואותה אנו חומדים, בלי להתבלבל. אנו שמחים בה וחיים אותה בעז
 • חלוצה- כי תנועת אריאל היא תנועה חלוצית והחלוצים גם בימינו וגם פעם ההם אנשים עם חזון ואידיאל להקמה והתישבות א"י 
 • חפציבה - כי אחרי 40 שנה בתנועה ה' חפץ בחי... שנאמר - "לא יאמר לך עוד עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה, כי לך יקרא חפצי בה" (ישעיהו ס"ב, ד).
 • חרות-  עמ״י יצאו מעבדות לחרות והגיעו לא״י לאחר 40 שנה במדבר כך תנועת אריאל מקדמת את חירותו של עמ״י ובעז״ה שוב! אחרי 40 שנות עשיה תנועת אריאל תביא את החרות לעמ״י
 • טוביה- הכרת הטוב זה הדבר הבסיסי. לא היינו מגיעים לכאן לולא הקב"ה! וכמובן לולא הרבנים, אנשי ההנהלה, המדריכים, הקומונרים.
           טוב ה' לכל ורחמיו על כולם! 
 • טוהר-  טוהר היא מילה נרדפת לקדושה. זה מה שעמ"י צריך עכשיו יותר מהכל!
 • טל- השם מברך אותנו שאם נלמד תורה ונעשה את מצוותיו הוא ייתן לנו טל ומטר
 • יאיר- יאיר (אברהם) שטרן מנהיג הלח"י נלחם על כבודה של האומה הנהיג בגבורה קבוצה חסרת דופי שלו לוחמים אמיצים שנלחמו בגבורה על א"י
         שהמשיח יבוא הוא יאיר את העולם
        - תורת חיים בעוז היא דרכנו, ובמיוחד השנה. שבט יאיר מקבל מעין ציווי - לכו הפיצו את דרכנו!! וכמו שהרב שמואל אליהו שליט"א אמר בראיון לעלון התנועתי "הגיע הזמן לפעול גם בחוץ, להאיר את עמ"י!"
 • ידידיה- ידיד ה' שאנחנו עובדים ועמלים ללכת בדרכו תמיד , בית המקדש.
 • ידיים- "באלה הידיים עוד לא אמרתי די" וגם באלה הידיים מנהיגים תנועה
 • יהודה-  בגלל שבתוך המילה כתוב מי אנחנו יהוד-יהודים
 • יהוחפץ- הי הקדוש ברוך הוא רוצה בעמו! ובמיוחד במהפכת הקודש שהתנועה עושה לעם ישראל. וזה גם קריאת כיוון לשבט החדש שיצטרכו להיות ראויים לחפץ הקב"ה!
 • יהונתן- על שם יהונתן פולארד שהקריב את עצמו למען המדינה והתורה
 • יונתן- הקב"ה נתן לנו במצב את התנועה (40 שנה לאריאל)ואת ארץ ישראל(70 שנה לישראל)
 • יוסף- בסימן השיבה לארץ האבות ולגבולות נחלת שבט יוסף ולחיזוק ההתנחלויות
 • יחזקאל- בספר זה מדובר על בניית בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימנו .אמן.
 • יין- בגימטריה 70 שנה למדינה. יין זה מענבים שמהם השתבחה ארץ ישראל. והיין בעצם מחדד את הקשר והאהבה שלנו לארץ ישראל.
 • ירושלם-  הכונה ירושלם לבית המקדש (שם נרדף)
 • ישועה- כי לזה אנחנו מחכים וזאת מטרת התנועה. 
 • ישועות-  "כוס ישועות אשא" ומתוך כך "בשם ה' אקרא" תנועת אריאל קוראת בשם ה' וחותרת לאמת ומצפה לישועה-לבניין אריאל
 • ישראל- בגלל שזו שנת ה70 למדינת ישראל. ו 40 שנה לתנועה ועם ישראל הלכו 40 שנה במדבר וישראל זה העם שלנו מבטא משו חזק וישר שלמרות כל הבלבולים והפיגועים עדיין אנחנו עם ישראל ולא נאבד את זה. זה שם מאוד רוחני שכולל את הכל את הארץ את המדינה את העם שלנו וגם את העבר שלנו. כי אנחנו צריכים לזכור למען מי אנחנו פועלים.  כמו כן- נושא חודש הארגון הוא תנועת אריאל, ויסודות התנועה הם ארץ ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. והדבר המקשר הוא ישראל.
           -  תורת חיים בעוז-מחנכת אותנו לארת ישראל תורת ישראל וארץ ישראל
           -  הגיע הזמן להשפיע על עם ישראל! זהו שבט משפיע ששליחותו ליזום ולפעול חזק במהפכת הקודש בעם ישראל!
 • לביא- כי תנועת אריאל היא התנועה החזקה וגם כי לביא מסמל אריה.
 • לבנון- שם איכותי, עוצמתי שמסמל את ציפייתנו לבניין בית ארזי הלבנון! (המקדש)
 • כפיר -כפיר מסמל את עם ישראל - גור אריות קטן אך יש לו חוזק וגבורה כמו של אריה.
 • מאור-  מלשון אור. 40 שנה שתנועת אריאל מתמקדת בהוספת אור. וגם שם ממש יפה
 • מאיר- תנועת אריאל היא אור באפלת הנפילות והשיקוצים בעולם
 • מבשר- תנועת אריאל מביאה איתה לעולם בשורה. היא מצהירה שהתורה היא תורת חיים ובעז!! בשורה שהתורה היא במרכז ועליה הכל מושתת לכבוד שנת ה40 שחוד"א עוסק בתנועת אריאל יתאים ביותר שלשבט החדש יקראו מבשר על שם בשורת אריאל בעולם ובארץ.
 • -                       הבשורה היא שעכשיו אנחנו בדור הגאולה' בחבלי משיח, אחרי שבנינו את קומת החומר אנחנו צריכים לבנות את קומת הרוח, מבשרים שעכשיו זה דור בו אנו חיים את התורה בעז!! ובעז"ה ה' כך יבנה בניין אריאל!!
 • מוריה - שמו של הר הבית, המקום הקדוש שממנו עמ"י שואב את הכוח, וגם האות הראשונה היא מ שזה בגימטריה 40
 • מלכות-  שם עם משמעות וממליך את ה' עלינו!
 • מעיין- מעיין של תורה בשנת ה40 של התנועה. תורת חיים בעז- 40 שנה של חזון התנועה. תורה- הדבר המרכזי בחיינו. התורה היא מעיין נובע שממנו אנו שואבים את כחותינו לחיים בעז.
 • -                       כי התורה היא מקור חיינו ומעיין זה מים והתורה נמשלה למים
 • -                       עמ"י הוא כמו מעיין נובע של מי תורה - מים חיים! בעז"ה בזכות התורה הזו יבנה בית המקדש במהרה!
 • מרים- להגדיל ולהעצים את מרים פרץ שהיא אישה מדהימה!! וגם על מרים הנביא
 • מקדש - שם התנועה אריאל שם של בית המקדש. שמות השבטים מבוססים על שמות המקדש.
 • משא- מ' ש'נה א'ריאל. לכל חניך בתנועה יש מטען (משא) שהוא חולק עם כל הסביבה שלו ועם כל עם ישראל.
 • משיח- כי אנחנו מראים בשם הזה את הצפייה לגאולה זה מוכיח את האידיאל של אריאל השם הזה, שם זה מראה עד כמה חשוב לנו הגאולה זה מבטא את כל מה שאנחנו חושבים במילה אחת, משיח אנחנו חושבים שזה השם הכי נכון שצריך להיות
           -  גאולת המשיח שיגאל אותנו במהרה בימנו
 • נאור- זה מזכיר לי אור זה שם יפה
 • נהוראי-  נהוראי הכוונה למאיר , ומאיר אנחנו תנועת אריאל צריכה להאיר את האור לעולם.
 • נווה- כי נווה זה שם של ירושלים
 • נועם- שם עם עוצמה. ''לחיות בנועם ה' ולבקר בהיכלו''
 • נחום כי עמ"י צריך להמשיך ללכת בדרך נחמיה הנביא.
 • -                       כי אנחנו מתנחמים
 • -                       למרות כל הפיגועים צריך להתנחם בזה שאנחנו עם מאוחד ולהמשיך ולהתאחד יותר ויותר
 • נטעהתורה נטועה עמוק בליבנו בלב עם ישראל
 • ניצןשם שמאד מחבר לנושא של חודש ארגון
 • נחשול- כי חיינו מלאים נחשולים ומכשולים ואנו צריכים ללמוד להתמודד איתם. ובתנועה אנו מקבלים את הכלים להתמודדות זו.
 • נחשון- סיפור נחשון הוא סיפור ידוע על אדם שהוביל בעשייה ובזכות כך עם ישראל הגיע בסופו של דבר לגאולה בארץ ישראל. מוטיב ההובלה שרואים בסיפור נחשון הוא אותו עיקרון חינוכי שאנחנו בתור תנועה רוצים להעביר הלאה! בחודש אירגון שעוסק בנושא תנועת אריאל! למה בעצם התנועה הוקמה?! מה משימת התנועה בעולם?! דביר עמיאור מזכ"ל התנועה חוזר ואומר כי תנועת אריאל היא הסיירת מטכל של תנועות הנוער! מובילה את עם ישראל השאיפה לגאולה שלמה ולבניין אריאל! אנו רוצים כי השבט החדש יוביל השנה ובשאר חייו את עיקרון זה שעליו מושתת התנועה! להוביל את עם ישראל בתורת ישראל בארץ ישראל! :) השם נחשון כולל בתוכו את כל האידיאל הזה! אז כמובן נחשון הכי מתאים...
 • סלע- שם יפה. מסמל יציבות בקרקע כמו תנועת אריאל
 • סנהדרין - כי זה שם מלא משמעות להמון דברים שקשורים לעמ"י וא"י. 
 • עברי- אברהם העברי שמלמד אותנו את דרכה של עמ"י, שזאת דרכה של תנועת אריאל. שם שמאד מחבר לנושא של חודש ארגון
 • עוזי-  זה מראה את הכוח הפנימי של האדם.. ומתקשר טוב ביחד עם הנושא החודשי. בהצלחה
 • עוצמה- תנועת אריאל ממשיכה בכל העוצמות בכל התחומים לא רק תורת ישראל ארץ ישראל ועם ישראל אלא הכל מתוך מקום של עוצמה ועז.
 • עובדיה-  על שם הרב עובדיה יוסף זצוק"ל
 • עז- כי עז זה כוח! עוצמה! ולשבט החדש יש המון השפעה וכוח על שאר הסניף, מפני ש''תורת חיים בעז'' זה ה'סיסמא' של אריאל ולכן הכי מתאים לקרא ככה לשבט החדש שמייצג את אריאל!!
      - כי לנו עוז ואורה
 •       - המוטו של תנועת אריאל הוא תורת חיים בעוז. אנו צריכים לחיות את התורה בעוז ובגבורה למרות כל הדברים שיכולים לנסות למנוע מאיתנו להיות בדרך הישר
 •  
 • עטרה- על שם משפחת עטר ז"ל ובנוסף שאנו הפאר, ההדר היופי של כל סניף וסניף
 • עמי- 40 שנה של עשיה למען עם ישראל
 • עמיחי-  זה רשי תיבות של עם ישראל חי!!! עובדה במשך 70 שנההה!!!!!
 • ערגה- מכוון שזה שם שמביע כיסופים ורצון לתורה(שזה הנושא....)
 • פדאל- תפילה לה שיפדה אותנו- יגאל אותנו
 • פדות-  פדות היא מילה נרדפת לגאולה. עם ישראל כעת עובר משברים בטחוניים, רוחניים ולאומיים. במקביל, ישנה תנועה עזה של עשיית קודש שתביא לפדות, לגאולה השלמה !
 • פנחס- משום שפנחס קינא לכבוד ה' ולא הסכים לפריצות וממש נלחם מלחמת חרמה לכבודו של ה' יתברך. כדרך התנועה, לפעול לכבוד ה' מתוך תורה לגמרי
 • פסח- יצאנו לחירות וזה אחד מהערכים של התנועה- חופש!
 • צביה- על שם הרב צבי יהודה שפעל רבות למען עם ישראל צביהודה
 • צופיה- מתוך ציפייה גדולה לבית המקדש וציפייה שאכן תנועת אריאל תזכה לממש את החזון שלה ולהרים את קומת הרוח בעם ישראל
 • צור- שעמ"י יהיה חזק כמו צור ואבן וילחם נגד כל אוייביו. ולא יכנע ויגרר אחר דעותם של אחרים. תורת חיים בעז! ללכת אחרי האידיאלים שלך ללא פשרות...
 • קטיף- על שם גוש קטיף מזכיר את אהבתינו לא"י בתור ממשיכי דרכו של הראי"ה קוק
 • ראשית- ראשית זו התורה ונושא החודש הוא העיסוק בתורה!
             התורה נקראת ראשית. ולא במקרה - התורה היא ראשית כל הבריאה! ברגע שנזכור את זה, עשייתנו תהפך לקדושה. כי ראשית כל נביט בראשית - תורתנו הקדושה ונפעל לאורה ולדרכה
 • רביד- רביד זה צמיד וכמו שבצמיד יש מלא חרוזים מחוברים ביחד כך גם אנחנו מחוברים אבל במקומות שונים בארץ
 • רועי- כי זה מבטא את הערגה והכמיהה לקב"ה
 • רעות- מכיוון שהשם רעות מסמל את רעות והאחדות שצריך שיהיה בין כל עם ישראל, ובשביל ליישם את הנושא של חודש אירגון, "תורת חיים בעוז", צריך שיהיה רעות מאוד חזקה בין כל החלקים בעם ישראל, לא משנה עד כמה אנו שונים זה מזה, וכך, ע"י הרעות בעם ישראל, נוכל לקיים את "תורת חיים בעוז"
        - רעות מלשון חברות , אחדות. המכנה המשותף בין כל עם ישראל זאת התורה הקדושה , ובעם ישראל יש כל מיני מגזרים אבל הדבר המאחד בין כולם זאת התורה .
 • רעיה- כי זה ממשיל את החיים שלנו לה'
         - מלשון רעיה שזה ה' שעם ישראל יהיה בחיבור ורעות טובים עם ה'.
         - רעיה זה מנהיג התורה מנהיגה אותנו בחיים!!
 • שורק- שם כינוי לבית הבחירה
 • שחר- שחר זהו הרגע שלפני זריחת השמש. עם ישראל נמצא מהלך אחרון לפני גאולתו השלמה! כעת, שבט שחר מקבל ציווי - בתור בעלי תפקיד חשוב שכזה, לקצר את זמן השחר ולהביא את עם ישראל לזריחה - לבית מקדשנו במהרה!
 • שילה - מקום המשכן. המשכן הוא הצעד לפני בית המקדש ולכבוד 40 שנה לתנועת אריאל אנו עוסקים בנושא התנועה עצמה ששואפת לבנות את קומת הרוח ובעמ"י ולקדמה בצעדים לבנין אריאל
            שילה זהו שם המשכן שהיה בימי אלקנה. מקום שהוויתו אחדות וקדושה. מאחד את עם ישראל סביב עבודת ה' בקדושה ואחווה. השבט החדש צריך להבין שעליו מוטלת עכשיו תפקידו של משכן שילה! לאחד את עם ישראל ולקרבם לתורת ה' בקדושה ואהבה
 • שילת- "שיוית ה' לנגדי תמיד" זו לא סיסמה זו דרך חיים שתנועת אריאל רוצה ושואפת ללכת בדרכה.
          - שיוויתי השם לנגדי תמיד, מראה עד כמה אחרי 40 שנה לתנועה יש צורך להמשיך בדרך השם שתמשיך ללוות אותנו כל החיים!
 • שירה- כי התורה נקראת שירה ככתוב בתורת חיים בעוז-ספר במדבר פרק לא/לו:": "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת"
 • שלהבת- כולנו בתפילה ששלהבת האחדות והתורה תבער בכולנו. והאש של כולנו תוקד עד ביאת המשיח. בציפייה לבניין אריאל. "לֹא תִכְבֶּה לַהֶבֶת שַׁלְהֶבֶת" התורה, האחדות והאהבה.
 • שלו- שלו זה גם שילוב וגם רוגע אנו בתנועה משלבים המון דברים וגם כמו שכתוב "דיברי חכמים בנחת נישמעים"- ברוגע
 • שלום - בגלל התקופה, שיש מלחמה אז אנו רוצים שלום
 • שלם- כי חשוב להיות שלם בדעתך ובתוכך להרגיש לשלמות נפשית ורוחנית עם הקב"ה ועם הסביבה
 • שלמה- הוא זה שגאל אותנו בבית המקדש הראשון ועל זה נאמר: "חדש ימנו כקדם" כקדם- מלכות שלמה
 • שלמציון- שלמות בציון עירנו ובארצינו
 • תאיר- היום בתקופה הקשה הזו של עמ"י אנחנו כל כך מצפים לבניין המקדש (מה שתנועת הנוער אריאל מנסה ומצליחה להכניס למודעות של בני הנוער הרבים אשר פוקדים את התנועה) ואין פסוק יותר מתאים מאשר הפסוק- "אור חדש על ציון תאיר" בציפייה לבניין אריאל!!
          - אחת המטרות הגדולות שלנו בכללי כעם ובפרט כתנועת איראיל היא לתת לתורה להאיר לנו את כל תחומי החיים ולהאיר את העולם בתורה ובמעשים טובים. עוד מטרה שלנו כתנועה היא גם לוודא שהאור שאנחנו מפיצים ימשיך להאיר בעולם. "כִּֽי־אַתָּה תָּאִיר נֵרִי יְדוָד אֱלֹהַי יַגִּיהַּ חָשְׁכִּֽי׃" (תהלים פרק יח פסוק כט)
          -  תאיר בגימטריה = תורה!
 • תבור- הר תבור לעתיד לבוא יהיה אחד מארבעת ההרים שעליו יבנה בית המקדש השלישי! בהר תבור היו מודיעים על קידוש החודש ועל דברים חשובים... בכללי שם שעדיין לא היה וקצת שונה
 • תחיה- שם יפה וגם תורת חיים בעוז כאילו תחיה אנחנו רוצים להחיות את עמ"י ולקרב אותו אל הגאולה השלימה.
 • תלפיות-  אחרי 40 שנה, שלב אחר שלב של בניה ועיצוב זהות, הגיע הזמן לצאת לדרך ברורה, דרך של אמת בנויה לתלפיות, דרך יציבה שלא מתביישת בעצמה ומוציאה לפועל את חזון התנועה! השם תלפיות הוא גם אחד משמותיו של בית המקדש שזוהי מטרתנו העיקרי-בניין בית המקדש. הגיע הזמן להתחיל לפעול בנושא בקריאה לשוב לבסיס תלפיות ולאבן השתייה של מקור הקודש-בית המקדש
 • תפארת- עטרת תפארת ביד ה'.

 

  תגובות
  מס. התגובהתוכן התגובה
  1. שולמית בר חי (י"א חשון ה'תשע''ט 20:39)
  2. מוריה כהן (י"א חשון ה'תשע''ט 21:20)
  3. 
  היוששש
  חסוי (י"ב חשון ה'תשע''ט 21:46)
  4. מה זה משנה? (י"ג חשון ה'תשע''ט 14:56)
  5. דני (י"ג חשון ה'תשע''ט 15:11)
  6. 
  בבקשה לשוח שמות יפים
  תחרעיה (י"ט חשון ה'תשע''ט 18:42)
  7. עולה לשבט החדש :) (כ' חשון ה'תשע''ט 22:03)
  8. אילה (כ"ב חשון ה'תשע''ט 19:57)
  9. חסוי (כ"ו חשון ה'תשע''ט 19:25)
  10. מרים (כ"ז חשון ה'תשע''ט 11:30)
  אתר נגיש
  עבור לתוכן העמוד