פרשת עקב: הנהגה ניסית והנהגה טבעית

פרשת עקב היא פרשה קלה במצוות- יש בה בסך הכל 6 מצוות עשה ו2 מצוות לא תעשה.

אז מה יש בה?

יש בה תיאור ארוך של ההבדלים בין ארץ ישראל למדבר.

מקובל לומר שכל תהליך יציאת מצריים וההליכה 40 שנה במדבר היו בבחינת איתערותא דלעילא- התעוררות של מעלה, דהיינו:כמו שרוצים להשתמש במכשיר פלאפ' נייד מבלי חיבור לחשמל כל הזמן- כך גם הקב"ה עשה לנו ניסים ונפלאות גלויים על מנת שנטען באמונה ויהיה לנו כח להאמין ולעבוד את ה' גם כאשר לא נראה את הניסים הללו.

לעומת המדבר- בארץ הבחינה היא דווקא של אתערותא דלתתא- התעוררות של מטה- דהיינו: מהצד שלנו- עם ישראל- אנו עובדים את ה' והוא מברך אותנו לפי מעשינו. כך גם מסביר המהר"ל מפראג את עניין חטא המרגלים.

המרגלים היו ראשי השבטים, דהיינו- תלמידי חכמים גדולים שהיה להם מאוד נח להשאר במדבר ולהנות מהקדושה והניסים שהם ראו מול עיניהם- אם הם יגיעו לארץ פתאום יצטרכו להלחם:לייבש ביצות, להקים ערים, לחלק נחלות.. ובעיקר- ההנהגה של ה' תשתנה:אם לא יצליחו לחזק את כל העם במציאות המוסתרת ה' לא יברך את כל עם ישראל. הם ראו בכך סיכון.

לכן הם הציגו את החשש שאולי הם לא יצליחו לנצח את הענקים שגרו בארץ- לא בגלל שלא האמינו שה' הוא כל יכול! הרי הם ראו איזה ניסים ענקיים הוא עשה להם ולאבותיהם!

אלא ההנהגה תשתנה- ואולי לא נהיה זכאים לרשת את הארץ, בניגוד למציאות במדבר- שלמרות שאנחנו עם קשה עורף ולא זכאי- ההנהגה היא תמיד ניסית.

אז איפה הם טעו?

הם טעו בהסתכלות על התכלית- נכון, ייתכן ויהיו סיבוכים בתהליכי הגאולה- אבל אסור לנו להסתכל על כך אלא על התכלית- על זה שבסופו של דבר היא תגיע, בסופו של דבר הארץ תהיה שלנו.

זה מסביר שתי שאלות שניתן לשאול בפרשתנו:

א. למה התורה משווה וחוזרת ומשווה כל כך הרבה פעמים בין מה שקורה במדבר לבין מה שיקרה לאחר שייכנסו לארץ?

ב. למה התורה חוזרת ומדגישה שיש חשש כבד של גאווה של עם ישראל כהצלחתם, ומזהירה המון בפרשה לזכור שה' הוא מגלגל לנו את ההצלחה?

התשובה היא כמו שאמרנו פשוטה:היות וההנהגה האלוקית משתנה- זה אומר שכעת עם ישראל מתקדם ללא מטען זמין, דהיינו, הוא מתקדם אמונית ומעשית מכח האנרגיה שנכנסה בו ביציאת מצריים ובמדבר, לכן יש חשש שיתבלבל וישכח את ה' (כי הרי הניסים לא מצויים כבר, והם תלויים במעשי העם). ולכן ההשוואות הרבות- כדי להדגיש את ההבדלים השונים והתוצאות השונות שעלולות להיות.

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד