פרשת בלק- בחירה חופשית

בפרשה שלנו אנו נתקלים בסיפור המפורסם על הנביא שהקים ה' לגויים ושמו בלעם.

כידוע, הוא נשלח על ידי בלק לקלל את עם ישראל שחנו באזור גבול מואב באותה העת. ידוע מה שאומרים חז"ל שהקב"ה הפך את בלעם לנביא כדי שלא יהיה פיתחון פה לאומות העולם שרק לעם ישראל יש נביאים ואם להם היו נביאים הם היו מוסריים יותר.

על ההסבר הזה יש להקשות;

מה הקשר?

מה הטענה הזו מעלה או מורידה?

הרי גם אם בלעם לא היה נביא היה ניתן לראות בבירור שלעם ישראל יש נביאים כי אנו קדושים יותר?ממתי אנו מתחשבים בטענות מעין אלו אצל הגויים?

שאלות רבות יש לשאול על הפרשה, אציין חלק מהם ואנסה לגלות יסוד השוזר את הכל-

           א. בפרשה שלנו ניטל מבלעם כח הבחירה לקלל, אך זה מובן שהקב"ה רצה שבלעם יוסיף ברכות לעם ישראל במקום לקלל- השאלה היא- איך הוא לא הבין?איך הוא כל

פעם ניסה מחדש לקלל אחרי שהוא ראה שתמיד יוצאים לו רק ברכות?

          ב. הסיפור עם האתון גם קשור לכח הדיבור אלא שפה הנס הוא שבעל החיים הוא המדבר- השאלה הנשאלת היא מה הסיפור הזה בא ללמדנו?

          ג. בהתחלה הקב"ה אמר לבלעם לא ללכת עם שריו של בלק אך לאחר שבלק שלח שליחים נכבדים פתאום אומר לו הקב"ה- "אם לקרוא לך בא האנשים קום לך עמהם", מה השתנה פתאום לכאורה?

על השאלות הללו ניתן לענות על פי מדרש חז"ל-
"חוצפה אפילו כלפי שמיא מהני- מעיקרא כתיב:
"לא תלך עמהם"- ולבסוף כתיב "קום לך איתם"," חז"ל קוראים לבלעם חוצפן. ובמדרש אחר כתוב- "ויאמר אלוקים אל בלעם לא תלך עמהם- אמר לו:אם כן אקללם במקומי? אמר לו:אין צריכים לברכתך כי ברוך הוא, אומרים לה לצרעה: לא מן דובשך ולא מן עוקצך."

ומבלעם לומדים חז"ל כלל חשוב בדרשה הבאה-

"אם לקרוא באו האנשים קום לך איתם- מכאן אתה למד שבדרך שאדם רוצה לילך בה- מוליכים אותו.."

יוצא מכל הנ"ל תשובה נפלאה- לבלעם היה רצון מאוד חזק לקלל את עם ישראל, מצד שני הוא ידע דעת עליון והכיר את הקב"ה, הוא היה בקונפליקט וניסה לפתור אותו על ידי התחכמות.
שאלנו- למה בלעם ניסה לקלל כל כך הרבה, התשובה שהיה לו רצון עצום לקלל וניסה כל פעם בדרך מתוחכמת אחרת (שלא כאן המקום לפרט כל אחת)
לקלל.

שאלנו מה בא הסיפור עם האתון ללמד, התשובה היא- להראות לבלעם שהוא מוגבל ולא יצליח להתחכם שהרי אפילו הבהמה שלו ראתה את המלאך והוא לא ראה.

שאלנו למה פתאום הקב"ה אומר לו ללכת- התשובה היא ש"בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו"- אם האדם כל כך מתעקש לבחור במשהו ומנסה להתחכם- הקב"ה נותן לו.

שאלנו- למה אכפת לנו ממה שיגידו אומות העולם, התשובה היא- שאומות העולם יכולים לטעון שלא היה להם מישהו שמכיר את בורא עולם והוא חלק מהם שיכול להשפיע עליהם, הנה בלעם ידע דעת עליון אך לא באמת החדיר לעצמו יראת שמים, בדומה לסיפור הידוע על אריסטו ותלמידיו, שאריסטו אמר להם שאמנם הוא מדבר גבוהה גבוהה על צדק ויושר אך בחייו האישיים הוא יכול להיות מושחת, ולא באמת ללכת לפי מה שהוא מדבר.

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד