פרשת נשא- בין נזיר למצורע

ז' סיון ה'תשע''ז

בפרשתנו מובאת פרשת הנזיר ופרשת המצורע.

באבחנה מסויימת מדובר בשני סוגים של אנשים שאם אנטיתזה האחד של השני; הנזיר הוא פרוש מתאוות העולם הזה ולעיתים אף מרוחק מחברת האנשים, הוא שקוע בתוך עולמו הפנימי ובעל דרגה גבוהה בעבודת ה'.

חז"ל כבר אמרו שלא כל אחד יכול להיות נזיר, שהרי לדעת ר"א נזיר נקרא חוטא משום שהזיר עצמו מן היין ומהנאות העולה"ז, אך יש נזירות משובחת עליה אומר הנביא- "ואקים מבניכם למביאים ומבחוריכם לנזירים"- וכן נאמר "נזר אלוקיו על ראשו כל ימי נזרו קדוש הוא לה' "- דהיינו: זה תלוי במדרגת האדם ובמניעים שלו.

לעומתו, המצורע הוא ללא ספק חוטא והנגע בא בוודאי על מעשים רעים שעשה- במסכת ערכין מובא שצרעת מגיעה בגלל אחד משבעת העבירות הבאים:

א.     על לשון הרע

ב.     על שפיכות דמים

ג.      על שבועת שווא

ד.      על גילוי עריות

ה.     על גסות הרוח

ו.       על הגזל

ז.      על צרות העין.

אם נתבונן נראה שרובם של העבירות נובעות מתחום החברה, עבירות שבין אדם לחברו. מדובר באדם שהיה שקוע מאוד בחברה אך לא ידע איך להתנהג בה, הן מבחינה מוסרית והן מבחינה של הדרכה תורנית.

זוהי הסכנה שיש בעירוב עם הבריות, אך אף על פי כן חז"ל מצווים אותנו שלעולם תהא דעתו של האדם מעורבת עם הבריות.

יחד עם זאת, התורה מדריכה אותנו כיצד לנהוג ומה מותר ומה אסור.

כשאברהם ושרה הגיעו לגרר אמר אברהם ושרה לומר שהיא אחותו והנימוק היה- "כי אמרתי- רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי". נשאלת השאלה- מניין אברהם ידע שאם יאמר ששרה היא אשתו- יהרגו אותו? הרי היו אנשים נשואים בגרר ולא הרגו אותם, בכל מקום יש קווים אדומים.. וכמו כן- למה תלה זאת בזה שאין יראת אלוקים במקום הזה?

המלבי"ם מסביר שבמקום שאין מוסר אלוקי שהוא המוסר אליו מדריכה התורה- הרי שאין לדעת לאן הגבולות המוסריים יגיעו, כי המוסר הטבעי שיש שם לגויים יכול להשתנות בנסיבות שהם יחליטו עליהם.

אם כן- בפרשה אנו מוצאים שני סוגים של אנשים:

הנזיר- בונה את עולמו הפנימי הרוחני ואינו מחפש להיות מעורב לגמרי עם הבריות.

והמצורע- אדם רגיל שהיה מעורב עם הבריות אך לא ידע את הגבולות ואת ההדרכה הנכונה כדי לעשות זאת נכון.

אולי משום כך ברכת כהנים מובאת בפרשה שלנו- שהם מברכים את העם בשלום- שהוא מצב שבו לא יהיו מצורעים כי כולם יכבדו אחד את השני, ולכן גם הכהן הוא זה שאחראי על טהרת המצורע כי הוא אחראי לגרום למצב של שלום בעם.

יהי רצון שנמצא את הנתיב שמתאים לנו, ושנדע כיצד להיות מעורבים עם הבריות.

 

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד