פרשת אחרי מות קדושים- המוות בין פסח לשבועות-

עניין שגם פרשתנו פרשת "אחרי מות" מדברת על מותם של שני בני אהרון, וכמו כן בתקופה זו אנו נוהגים מנהגי אבלות על מותם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו משום שלא נהגו כבוד זה בזה.

בדבר תורה זה אנסה למצוא את הקשר בין שני המקרים, כמו כן אנסה לעמוד על הקשר לפרשת "קדושים".

מותם של תלמידי רבי עקיבא היה משום שלא נהגו כבוד זה בזה? קשה להבין בפועל מה הכוונה, כמו כן- כמובן שמדובר בצדיקים גדולים שלא חשודים באי קיום מצוות קל וחומר עבירות.

אך אולי ניתן להסביר שהמילה "כבוד" מדברת על נתינת מקום לזולת, דהיינו: להחשיב אותו ולתת לו מקום להביע את עצמו, ייתכן שהעניין היה אי נתינת יחס מספיק לאחר, או במילים אחרות, אי הכרה בכך שלאחר יש יתרונות שאין לי וכדאי לי לנסות ללמוד ממנו.

הגמ' במסכת תענית- אומרת "חרב על הבדים ונואלו- חרב על 'שונאיהם' של ישראל שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה" דהיינו: יש כאן טענה חמורה כלפי מי שלומד ללא חברותא, מי שלומד לבד (מתוך אידיאל) הוא לא יגיע רחוק, כי הוא צריך את האינדיקציה והדעה של האחר כדי לראות את התמונה המלאה לפני שהוא מגבש לעצמו דעה.

כך גם אצל נדב ואביהו, במדרש ובמפרשים ניתנים פירושים רבים לחטאם, אך המשותף לכולם לעניות דעתי הוא שהם לא "כיבדו" מספיק את הקב"ה, הם עשו פעולה מעצמם מבלי שנצטוו עליה ומבלי לנסות לברר האם היא טובה בעיני ה', וזו הכוונה "אש זרה", הייתה בהם אש שהיא זרה בעיני ה' והיא הובילה אותם לפעול בצורה שהיא לא רצון ה'.

בפרשת קדושים אנו מצווים להיות קדושים, אך מהי קדושה?

נראה להסביר שקדושה זה רצון להבין את רצון ה', ולכן כתוב כי קדוש אני ה', דהיינו: עניין של להידבק במידותיו של הקב"ה ובכך לקיים את רצונו ולתת לו מקום.

הרב נבנצאל מספר על אישה אחת שהלכה לרופא עם בעלה, הרופא נתן לה מרשם ואמר לה לתת לבעלה את התרופה במשך 12 יום, לאחר 12 יום היא הגיעה שוב לרופא וטענה שהתרופה לא עזרה, הרופא שאל אותה: האם נתת לבעלך כמו שאמרתי לך? ענתה האישה: כן, חתכתי את המרשם ל12 חלקים ובכל יום נתתי לבעלי חלק אחד.

כך גם כשאומרים י"ג מידות, אנו צריכים לקיים את מה שכתוב בהם ולא רק להגיד.

אסיים בסיפור על ר' ברוך בער שהייתה לו בת שלא הצליחה למצוא שידוך במשך שנים רבות, יום אחד הציעו לה בחור מבריק מישיבת קמניץ שאביה היה ראש הישיבה, הייתה שמחה גדולה בעת האירוסין, וכדי שלא יופרע לימודו של הבחור עד החתונה שלח אותו ר' ברוך בער לישיבה במקום רחוק, כעבור שבועיים הרב בער קיבל חבילה ובה המתנות שקנו לחתן המיועד בתוספת מכתב בה היה כתוב כי האירוסין מבוטלים, כמובן שהיה צער עמוק מאוד לבת, כעבור שנה, הרב בער מקבל מכתב מאותו בחור בו הוא כותב כי הוא מתמודד על רבנות קהילה וכי הוא רוצה לקבל מכתב המלצה מהרב בער, הרב ברוך בער כתב לו מכתב המלצה למרות עגמת הנפש שגרם לו ולא עוד אלא שהזמין שני תלמידים שיעברו על המכתב ויגידו לו אם הוא מספיק טוב, כי אולי עדיין בליבו מקפיד עליו ואולי לא יכתוב בצורה הכי טובה שיש.

יהי רצון שנתחזק במידות טובות וניתן מקום לזולת, ועל ידי זה נזכה לביאת גואל במהרה.

שבת שלום.

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד