פרשת משפטים: משפטי ה' אמת צדקו יחדיו

כ"ז שבט ה'תשע''ז 10:00

הפרשה שלנו מגיעה לאחר מתן תורה (אמנם הדבר הזה נתון במח' בין הרמב"ן לרש"י אבל אני לא רוצה להתעכב על זה).

היא מלאה בדינים, במקרים שונים שעומדים בפני הדיינים, בהלכות עבדים, הלכות גניבה, הלכות נזיקין ועוד, אני רוצה לעמוד על נקודה מסויימת בעניין של משפטי התורה.

למה התורה צריכה לתת לנו בכלל חוקים? מה רע אם נחשוב לבד ובעזרת השכל הישר שלנו ניצור חוקים? הרי בעבר היו חוקים של עמים אחרים כמו חוקי חמורבי, אז מה מיוחד בחוקי התורה?

כמו כן- התורה פותחת את הפרשה בדיני עבד עברי, למה דווקא בזה? והאם בכלל עבדות זה בסדר?

שאלה אחרונה- בסוף הפרשה ישנו האירוע בו משה עולה השמיימה לקחת את לוחות הברית, ויש שם תיאור מאוד גבוה של מה בדיוק היה שם, לא אתעסק בנסתרות אבל אנסה להבהיר מהו הקשר לפרשה שלנו.

ישנו פסוק שאומר- "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו" הפסוק הזה מלמד אותנו שאנו צריכים להסתכל על דיני התורה מכל הכיוונים- למשל: אנו יכולים לראות שהתורה מתירה עבדות ולומר- איך יכול להיות? זה לא הגיוני!

אולם, מצד שני, אנו יכולים להעמיק ולהבין במה מדובר בדיוק, מי זה אותו העבד, ואז נגלה שזה אדם מסכן שחייב כסף לאנשים אחרים והתורה רוצה שהוא יחזיר להם לכן נותנת לו אפשרות לתקן ולאחרים לקבל מה שמגיע להם על ידי העבדות, או שמדובר בגנב שלא אכפת לו בכלל מהחברה, התורה רוצה שישפר את מעשיו ולכן בית דין מוכרים אותו לעבד כדי שיגור עם משפחה ברמה גבוהה ויהיה לו סיכוי ללמוד ממעשיהם הטובים ולתקן את עצמו.

זכור לי שפעם ראיתי בספר שנקרא "אל המקורות" סיפור על גנב כיום שנזרק לכלא ורק למד מהפושעים שם איך להיות גנב יותר מקצועי ולא להיתפס בפעם הבאה, ובמקביל סיפור על גנב בתקופה קדומה שנמכר לעבד ולמד ממעשיהם הטובים להיות בן אדם.

האדמו"ר מקוצק אומר על הפסוק בפרשתנו: "אנשי קודש תהיו לי" שהקב"ה לא מצפה מיהודי להיות מלאך כי זה יש הרבה בשמים, אלא להיות איש קדוש, כמו כן הגמרא אומרת- שמי שרוצה להיות חסיד יקיים את הלכות נזיקין, כי השילוב הזה בין הרצון להיות חסיד לבין הלימוד (כי אחרת הוא לא ידע איך לקיים) יוצר אדם שמבין שרק חוקי התורה שמגיעים ביסודם ממקור גבוה הם נכונים.

משל למה הדבר דומה- לבית ספר שבו התלמידים רוצים לקבוע את החוקים, נכון, יש להם שכל, יש להם רצון שיהיו חוקים טובים, אבל הם לא יכולים לראות באמת מהם החוקים הכי טובים ולכן צריכים את צוות המחנכים והמנהל.

לכן התורה פותחת דווקא בדיני עבד עברי, כי זה הדבר שמעורר את התמיהה הכי גדולה על חוקי התורה, ובעצם התורה רוצה לגרום לנו לבדוק בעצמנו איפה האמת במצווה הזאת, ואז נבין שכמו שמצווה זו צדקה יחדיו כך גם כל חוקי התורה.

זו הנקודה גם של מה שקורה בסוף הפרשה, ברגע שאנו מבינים שמשפטי התורה כולם מן השמים, ויש עליהם "אחריות" אין לנו שום עירעור עליהם, אם נשכיל להבין שאנחנו לא צריכים להיות מלאכים אלא אנשים קדושים שחושבים על לקיים את חוקי התורה ובכך להועיל לעולם ולחברה אז נקיים את מה שה' שואל מאיתנו.

יהי רצון שנזכה להיות אנשי קודש ולא ללכת על פי התאוות שלנו- "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו- לכלב תשליכון אותו" (המשך הפסוק).

שבת שלום!

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד