פרשת שמות- למה זה שלחתני

כ' טבת ה'תשע''ז 20:00
פרשת שמות- למה זה שלחתני (הגדל)

 

משה גדל בבית פרעה, אך יחד עם זאת היה לו קשר לאחיו בני ישראל, כפי שרואים במקרה של המצרי שהכה את העברי, כמו כן תחושת המנהיגות בלטה אצלו כאשר אמר לעברים שרבו אחד עם השני, "רשע, למה תכה רעך"?

מכאן רואים שהיה אכפת לו מעם ישראל, גם שתהיה אחדות בתוכם וגם להגן עליהם מפני אויבים מעמים אחרים.

מעניין לחשוב מה עבר על משה בכל שנותיו אצל יתרו, האם בערה בליבו אש הדאגה כלפי אחיו בני ישראל? סביר להניח שכן.

לכן, קשה לי מאוד "הויכוח" שלו כביכול עם הקב"ה שאולי הוא לא ראוי, ואולי זה לא ילך וכו'?

אבל אני רוצה להתמקד דווקא בתגובה של משה לאחר שפרעה מכביד את העבודה על בני ישראל, למה משה שואל שאלות כאלו?

הרי הקב"ה כבר אמר לו במעמד הסנה שפרעה לא ישלח את עם ישראל בקלות אלא רק ביד חזקה, משה היה צריך להבין לכאורה שהדברים לוקחים זמן ושהם יתרחשו לאט לאט.

כמו כן, לאחר מעמד הסנה, הקב"ה אומר למשה לא לדאוג מלשוב למצרים בגלל ש"מתו כל האנשים המבקשים את נפשך" (רש"י מביא שאלו דתן ואבירם שהם לא באמת מתו אלא ירדו מנכסיהם, ועני חשוב כמת, החזקוני- מביא שאלו קרובי המצרי)

לכאורה תמוה- ואם הם לא היו מתים? הרי הקב"ה ציווה אותי לגאול את עם ישראל אז שיסמוך על זה שיצילו מהם?

במדרש רבה מובא שכשמשה טען כלפי הקב"ה "והצל לא הצלת את עמך" ביקשה מידת הדין להורגו אך כיוון שראה הקב"ה שבשביל ישראל הוא אומר לא פגעה בו.

נראה שהתשובה טמונה פה-

משה כל כך דאג לעם ישראל, הוא לא סתם יצא להסתובב באותו יום שהוא הרג את המצרי, הוא יצא להציל את עם ישראל!

הוא חשב שבצורה כזאת של השפעה פנימית על העם, והגנה חיצונית הוא יצליח לגרום לכך שעם ישראל יתחזק מנטאלית ואילו המצרים יחלשו מנטלית, אז יהיה סיכוי לעם ישראל להשתחרר מעול השיעבוד,

אבל לאחר שראה שנודע הדבר, והשיטה שלו לא יכולה לעמוד במבחן המציאות הוא התייאש וברח, סביר להניח שהיה לו צער רב על אחיו בני ישראל, אך מצד שני הוא הרגיש חסר אונים, אז הגיע מעמד הסנה, משה שאל שאלות על מנת להבין למה כעת הוא כן יצליח (לפחות לפי הפשט),

לכן, הקב"ה אמר לו שלפחות עבודה הפנימית שנוגעת לאחדות עם ישראל אין לו מה לדאוג משום שמתו האנשים שמבקשים נפשו ושונאים אותו, ובכך ששונאים אותו עלולים לגרום לפירוד בעם (וזה מסתדר עם כך שדתן ואבירם נעשו עניים וממילא חסרי השפעה),

אך משה נפגש עם פרעה ולאחר מכן המצב הפנימי בתוך העם מחריף כאשר קמים מתנגדים למשה והעם לא מאוחד (זה נרמז גם בפסוק "ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן"), זה מה שגורם למשה להתרעם מתוך דאגה לעם ישראל.

הקב"ה עונה לו שבתהליך הזה הכל ילך בדרך ניסית, האחדות של העם תבוא אחר כך, כאשר יעמדו כאיש אחד בלב אחד בהר סיני.

שבת שלום.

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד