מוראלים

-אני מכאן אני מפה אני מסניף ע - כו!!

-געגעגעגעגעגעגע
געגעגעגעגעגעגע
סניף עכו משוגע
אבא
אמא
אבא אמא
אמא אבא
ועוגי לא אוהב עוגות
ועוגי כן אוהב עוגות
ועוגי כן כן כן
ועוגי לא לא לא
ועוגי כן לא כן לא כן
ועוגי לא כן לא כן לא
להשתגע
להשתגע
לא להשתגע
מי משוגע - סניף עכו משוגע
מי משוגע - סניף עכו משוגע (במורל הזה ממתי שמישהו צועק 'אבא' כל דבר שהוא אומר כולם אומרים הפוך, למשל: הוא צועק 'ועוגי כן כן כן' אז כולם צועקים 'ועוגי לא לא לא'..)

עבור לתוכן העמוד