תשובון למשחק 2- נשים בתנ"ך

שלב 1: תשובות לשאלות חימום

 1.  חוגלה, דבורה, חולדה, יעל,  רבקה (כנראה כמו "עגל מרבק"), רחל, עגלה, ציפורה
 2.  (בראשית כ"ו, ל"ד) בת בארי החתי, אשת עשיו
 3. האיש: אבשלום בן דוד המלך
 4. סבת-סבת-סבת סבתו היא תמר אשת יהודה. ובשם זה נקראו גם אחותו ובתו. דוד המלך. נשותיו אביגיל ואחינועם

 

 

שלב 2

 1. יעל (=עז בר) פעלה בנחלת נפתלי ("נפתלי איילה שלוחה" בראשית מ"ט, כ"א)

 2.  אלישבע בתו של עמינדב, אשתו של אהרון שהיה ראשון הכהנים, גיסתו שלמשה, בניה היופרחי כהונה,פנחס  בן בנה, היה משוח מלחמה ופיקד על 12,000 הלוחמים שנלחמו במִדְיָן. אחיה היה נשיא שבט יהודה
  תלמוד ישנה דעה שאלישבע ויוכבד חמותה הן שפרה ופועה, שתי המיילדות העבריות במצרים .תלמוד בבלימסכת סוטהדף י"א, עמוד ב'

 3. הדסה, שרי, רוחמה, מרא, קטורה

 

 

שלב 3: חידות מצויירות

 1. חנה
 2. מעכה
 3. עטרה
 4. רצפה
 5. דלילה
 6. בת שבע
 7. פנינה
 8. קרן הפוך

 

 

שלב 4:  ישובים בארץ:

א.      תרצה (מלכים א ט"ו , ל"ג)

ב.       אביגיל

ג.       דבורה הנביאה. המושב שדמות דבורה

ד.      חגלה, והעיר בית חגלה (יהושע ט"ו,ו)

ה.       חפציבה

ו.         חולדה

ז.         נעמה (מל"א י"ד, כ"א; יהושע ט"ו , מ"א)

ח.      קטורה

ט* . צלפון   ("אשתו של מנוח ואימו של שמשון - צללפונית שמה ) "בבא בתרא צא, א; במדבר רבא י,ה(

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד