מזג אוויר - שלב 1

כ"ז אב ה'תשע''ה 17:30

בפרשת ראה מוזכרים שבחי הארץ, ארץ נחלי מים, וגם הבטחה על המטר בעתו, אם נשמע לקול ה'.

נושא החידון הפעם הוא , מזג אוויר,  גשם, מים וכל מה שיורד מהשמים.....

 

 

שאלות חימום

1.      על איזה מקום נאמר, שלא ירד עליו גשם?

2.      מי ביקש, וגם קיבל, גשם בעונת הקציר, ומדוע? 

3.      באיזה תאריך החל המבול? 

4.      כמה זמן עבר מתחילת המבול ועד יציאת נח מהתיבה?

5.      מה פירוש הביטוי "נשיאים ורוח וגשם אין"? – פירוש מילולי ופירוש הביטוי

6.      באיזו מלחמה עזר ה', והנחל נמלא מים בלי שירד בו גשם?

7.      על  שלושה נאמר שהיתה להם צרעת כמו שלג. מי הם?

8.      מפתח של גשמים הוא בידי ה'. מתי ניתן מפתח הגשמים לבן אדם, ומה עשה בו?

 

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד