תרומות ומעשרות

ט' ניסן ה'תשע''ה

שאלה:

מוטי הוא משגיח סופר גדול בירושלים. תפקידו בין השאר הוא להפריש תרומות ומעשרות מפירות וירקות שמגיעים לסופר. בשנת השמיטה האחרונה הוא הסתפק מה הדין בהפרשת תרומות ומעשרות מפירות וירקות שגדלו אצל גויים בארץ ישראל בשביעית. הוא ניסה להזכר בקורס השגחת כשרות שעשה. עזרו לו לרענן את זיכרונו.

 

תשובה:

הדבר נתון במחלוקת, לבית יוסף- מפרישים עם בכה וכן פסק הרמ"א, למבי"ט- לא מפרישים כלל, החזון איש- הכריע להפריש בלי ברכה, למעשה- מאוד נדיר למצוא מציאות שמירוח נעשה ע"י ישראל, דהיינו: ממילא ברוב המקרים לא יהיה חיוב הפרשת תרומות ומעשרות מצד אחר, אך מכל מקום מדן ספר ברכות להקל- יפריש במקרים המועטים בלי ברכה. עמ' 403]

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד