שבת פתיחת חודש ארגון

  • מלא פרסום בבתי"ס, בשכונה וכו' אפשר גם לקשט את הסניף והשכונה בבלונים ושלטים. ליצור אוירה של חודש ארגון.
  • ארוחת חב"ב.
  • עונג שבת חניכים.
  • עונג שבת חב"ב (מומלץ באופן קבוע, אם אין לפחות בשבתות מיוחדות-הזדמנות להחדיר את הנושא לצוות).
  • עלון בבתי כנסת (גם לסניפים שאין להם בשבת רגילה).
  • פעולה סניפית.
  • לחלק סדר/ש"ס משנה שגומרים עד סוף החודש.

*

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד