לוח אירועים התש"ף- תחום בנות

אלול

תאריך

אירוע

ראשון ח' באלול, 8.9

סיליקון פתיחה

חמישי, י"ב באלול 12.9

מרח"ב פתיחה

חמישי, י"ט באלול, 19.9

מפגש רכזות גרעין

 

 

תשרי

תאריך

אירוע

חמישי ד' בתשרי, 3.10

יום עיון סניפי

ראשון, ז'בתשרי, 6.10

הגנה למסע

חמישי י"א בתשרי 10.10

 מרח"ב

 יום עיון סניפי

ראשון- שני, כ"ח-כ"ט בתשרי

סיליקון חודש ארגון

 

 

מרחשוון

תאריך

אירוע

חמישי, ט' במרחשון 7.11

הכשרת גרעינים

חמישי, ט"ז במרחשון 14.11

מפגש רכזות גרעין

ראשון כ"ו במרחשוון 24.11

סיליקון אמצע

חמישי, ל' במרחשוון 28.11

מרח"ב

 

 

כסלו

תאריך

אירוע

ראשון, י' בכסלו, 8.12

סיום הרשמה מסע מושבות

חמישי, כ"א בכסלו 19.12

מרח"ב

ראשון, כ"ד בכסלו, 22.12

סיליקון מקדש

שלישי, כ"ו בכסלו, 24.12

יום מיונים לקומונה

 

טבת

תאריך

אירוע

חמישי, ה' בטבת 2.1

מפגש רכזות גרעין

סוף זמן הרשמה חמשוש שבט חדש

ראשון- חמישי, ח'- י"ב בטבת 5-9.1

שבוע המקדש

ראשון ח' בטבת,5-9.1

סיליקון גשם

חמישי, י"ב בטבת, 9.1

יום מיונים לקומונה 

מרח"ב

חמישי, י"ט בטבת 16.1

סיום הרשמה סמנריון הנהגה

ראשון, כ"ב בטבת 19.1

הכנה למסע ט"ו בשבט

חמשוש כ"ו- כ"ח  בטבת 23-25.1

חמשו"ש שבט חדש

 

שבט

תאריך

אירוע

שלישי, ב' בשבט 28.1

סוף הרשמה למסע ט"ו בשבט

ראשון, ז' בשבט, 2.2

סיליקון

שלישי, ט' בשבט, 4.2

סיום הרשמה לחידון התנ"ך

חמשוש, י"א- י"ג בשבט, 6-8.2

סמנריון הנהגה

שלישי, ט"ז בשבט, 11.2

מסע טו בשבט

חמישי, ח"י בשבט, 13.2

מפגש רכזות גרעין

ראשון כ"א בשבט, 16.2– חמישי, כ"ה בשבט, 20.2

שבוע תפוצות

שלישי כ"ג בשבט, 18.2

חידון תנ"ך סניפי

שישבת כו- כ"ז בשבט, 21-22.2

סל"ק אמצע

ראשון כ"ח בשבט 23.2

טיול קומונריות

 

 

אדר

תאריך

אירוע

חמישי, ט"ז באדר 12.3

מרח"ב

ראשון, י"ט באדר 15.3

סיליקון

שלישי כ"א באדר 17.3

סוף הרשמה למסע פסח

ראשון כ"ו באדר 22.2

הכנה למסע פסח

 

 

ניסן

תאריך

אירוע

חמישי, א' בניסן, 26.3

מפגש רכזות

רביעי, ז' בניסן, 1.4

מסע פסח

חמישי, ח' בניסן, 2.4

מסע גרעינים

ראשון כ"ה בניסן, 19.4

סיליקון

חמישי, כ"ט בניסן, 23.4

מרחב

 

 

אייר

תאריך

אירוע

ראשון- שני ב'-ג' באייר 26-27.4

נר ודגל

רביעי ה' באייר 29.4

אוהלי עצמאות

י"ח באייר, ל"ג בעומר, 12.5

חידון תנ"ך מחוזי

ראשון –שני, כ"ג- כ"ד באייר 17-18.5

סיליקון קיץ

שלישי, כ"ה באייר, 19.5

מרח"ב

חמישי, ערב יום ירושלים 21.5

תפילה חגיגית בכותל

 

 

סיוון

תאריך

אירוע

חמישי, י"ט בסיון 11.6

מפגש רכזות גרעין

חמישי- שישי י"ט- כ' בסיון 11-12.6

מרח"ב קיץ

שלישי- שלישי כ"ד בסיון- א' בתמוז

שבוע תנועה

 

 

תמוז

תאריך

אירוע

ראשון, ו' בתמוז 28.6

סיליקון סיום

שלישי, ח' בתמוז, 30.6

מרח"ב סיום

חמישי, י' בתמוז, 2.7

חידון תנ"ך ארצי

ראשון- שישי י"ג- י"ח בתמוז 5-10.7

שבוע זה"ב

ראשון- חמישי, כ'- כ"ד בתמוז, 12-16.7

שבוע התנדבות

שני כ"ח בתמוז, 20.7- חמישי ב' באב, 23.7

סמנריון הנהגה

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד