לוח אירועים התש"ף- תחום בנים

אלול

תאריך

אירוע

שלישי, י' באלול, 10.9

יום הכשרה לגרעיני עשיה

ראשון- חמישי  ט"ו- י"ט באלול 15-19,9

עוגן אלול

ראשון, כ"ב באלול 22.9

הכנה מסע סוכות

שלישי  כ"ד באלול, 24.9

מרח"ב

יום חמישי כ"ו באלול 26.9

עשיה בישראל

 

 

תשרי

תאריך

אירוע

רביעי, ג' בתשרי, 2.10

סוף הרשמה למסע פתיחת השנה

שלישי כ"ג בתשרי, 22.10

מסע סוכות

חמשוש כ"ה- כ"ז בתשרי 24-26.10

סל"ק חודש ארגון

ראשון –חמישי, כ"ח בתשרי- ב' במרחשון

עוגן הדרכה חוד"א

 

 

מרחשוון

תאריך

אירוע

שבת ד' בחשון

שבת פתיחת חודש ארגון

מוצ"ש כ"ה במרחשון, 23.11

סוף הרשמה לסמנריון הדרכה

 

 

כסלו

תאריך

אירוע

שבת ב' בכסלו

שבת ארגון

ראשון י' בכסלו, 8.12

סוף הרשמה מסע עברי

חמשוש- י"ד- ט"ז בכסלו 12-14.12

סמנריון הנהגות

חמישי, כ"ח בכסלו,26.12

עשיה בישראל

שבת ל' בכסלו 28.12

חודש הגבורה

 

 

טבת

תאריך

אירוע

ראשון –שני, א-ב בטבת 29,30.12

מסע עברי

שבת- שבת ז'- י"ד בטבת 4-11.1

שבוע המקדש

שבת כ"ח בטבת, 25.1

סיום חודש הגבורה

ראשון כ"ט בטבת, 26.1

הכנה מסע טו בשבט.

 

 

 

 

שבט

תאריך

אירוע

שלישי, ב' בשבט 28.1

סוף הרשמה למסע ט"ו בשבט

שלישי, ט' בשבט, 4.2

סוף הרשמה להשתתפות בחידון התנ"ך

ראשון- שבת י"ד- כ' בשבט 9-15.2

שבוע התנועה

שלישי, ט"ז בשבט 11.2

מסע טו בשבט

שלישי, כ"ג בשבט 18.2

חידון תנך סניפי!

חמישי כ"ה בשבט, 20.2

עשיה בישראל

 

 

אדר

תאריך

אירוע

ראשון, י"ט באדר 15.3

מרח"ב

שלישי כ"א באדר 17.3

הכנה למסע פסח

שלישי כ"א באדר 17.3

סוף הרשמה למסע פסח

 

 

ניסן

תאריך

אירוע

רביעי, ז' בניסן, 1.4

מסע פסח

חמישי, כ"ב בניסן, 16.4 איסרו חג פסח- מימונה J

עוגן אייר

ראשון- שני כ"ה, כ"ו בניסן 19-20.4

עוגן אייר

שלישי, כ"ז בניסן (יום הזיכרון לשואה ולגבורה) 21.4

סיליקון

רביעי- חמישי, כ"ח-כ"ט בניסן, 22-23.4

עוגן אייר

 

 

אייר

תאריך

אירוע

ראשון- שני ב'-ג' באייר 26-27.4

נר ודגל

רביעי ה' באייר 29.4

אוהלי עצמאות

י"ח באייר, ל"ג בעומר, 12.5

חידון תנ"ך מחוזי

 

 

סיוון

תאריך

אירוע

שלישי, י"ז בסיוון, 9.6

סיליקון

חמישי, כ"ו בסיוון, 18.6

עשיה בישראל

 

 

 

תמוז

תאריך

אירוע

מוצ"ש ה' בתמוז, 27.6

סוף הרשמה לסמנריון הנהגה

שלישי, ח' בתמוז 30.6

מרח"ב

חמישי י' בתמוז 2.7

חידון תנ"ך תנועתי

שלישי, כ"ב תמוז 14.7

סיליקון פירגון

חמישי, כ"ד בתמוז, 16.7

עשיה בישראל

ראשון כ"ז בתמוז 19.7

סלק צוות קומונה תשפ"א!

שני כ"ח בתמוז- חמישי ב' באב 20-23.7

סמנריון הנהגות

 

 

אב

תאריך

אירוע

ראשון י"ב באב – שני י"ג באב

מחנה הכנה

שלישי י"ד באב –ראשון י"ט באב

מחנה

 

 

אלול

תאריך

אירוע

חמישי כ"א באלול 10.9

עשיה בישראל

 

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד