פעולה מס' 3- גבורה

שלב א
נחלק את החניכים ל-4 קבוצות ונבקש מכל קבוצה לחבר משפט/ להציג סיטואציה מחיי היום-יום המגדירים מהי גבורה. ונבקש מהחניכים לעבור הקבוצות ולומר איזו קבוצה לדעתו הגדירה גבורה באופן הטוב ביותר (חוץ מהקבוצה שלו...)
נבדוק מהי ההגדרה שזכתה להזדהות הגבוהה ביותר ונדון עם החניכים על ההגדרות שהעלו, נשאל: האם ההגדרות שהועלו ממצות את משמעות הגבורה או שניתן להתייחס לנקודות נוספות? איזה מובנים שונים יש למילה גבורה?
(פיזית, נפשית, רוחנית) איזה מובן הוא המרכזי ביותר בעיניכם?
סיטואציות גבורה – נבין שגבורה זה לא רק ניצחון במלחמה אלא התגברות על תאוות שלכולנו יש, לדוגמה:
אם בחרתם במשפטים ולא בהצגת סיטואציות, להלן כמה סיטואציות להצגה (ע"י המדריכים או החניכים).
לקום כל בוקר לתפילה (רוחני),
להיות מס' 1 בשיעורי ספורט (גופני),
להתגבר על תחושת כעס כלפי האחים (נפשי).
ויתור על דבר שאני אוהב לטובת החבר (רוחני)
ויתור מזמני לעזור לחבר מתקשה בשיעורי הבית (רוחני)
לדעת לנגן הכי יפה מחברי (נפשי)
ללכת להתנדבות על חשבון משחק עם חברים (רוחני)
להיות "מלך הכיתה" (נפשי)

שלב ב- גבורה יהודית
נציג לחניכים את ההגדרה של חכמנו זיכרונם לברכה למילה 'גבורה': איזהו גיבור? הכובש את יצרו!
בעזרת משחק 'קונטקט' [הסבר מלא למשחק נמצא באתר התנועה].
נשאל את החניכים:
מהו הפועל של גיבור? איזו פעולה מבצע הגיבור? גיבור מלשון לגבור/ להתגבר על דבר קיים, עפ"י חז"ל- על היצר.
אדם גיבור הוא לא אדם שלא מרגיש בכלל פחד/ כעס/ ייאוש/ כל תחושה שלילית אחרת. אלא אדם שכן מרגיש את התחושות הללו אך מתגבר עליהן. נציג בפני החניכים את הדילמה בפניה עמדו המכבים, המתארת, בנוסף לגבורה,
גם את תחושות הפחד וחוסר הביטחון.

שלב ג
אמונה, גבורה ואנחנו...
בשלב זה נבחן היכן בחיינו אנו יכולים ליישם את האמונה והגבורה, נתמקד בהתגברות על מחשבות מייאשות ומכשילות.
ראינו שמידת הגבורה נדרשת דווקא במקומות בהם איננו בטוחים בעצמנו, בהם עולה פחד, ייאוש וחשש ועלינו להתגבר עליהם. בחיים שלנו אנחנו נתקלים במקרים בהם אנחנו מנסים להתגבר ולא מצליחים, אחרי שנכשלנו פעם אחת נראה לנו בלתי אפשרי לנסות שוב ולהצליח. מהמכבים אנו לומדים שדווקא במצבים שנראים בלתי אפשריים ניתן להתגבר בעזרת האמונה.
כדאי שתשתפו את החניכים בניסיונות מתוך החיים שלכם לתחומים בהם אתם מנסים להתקדם, מתוך אמונה והתגברות, על אף כישלונות.
נסיים במילות המשנה "הוי... גיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים!" (מסכת אבות, ה, יח)
הרחבה לשבטים בוגרים
בשלב הראשון נציג את השאלה שהפנו הלוחמים ליהודה המכבי:
ויבוא סירון עד מעלה בית חורון, ויצא יהודה המכבי לקראתו במתי מעט (=במספר מועט של לוחמים) וכראותם את המחנה הבא לקראתם, אמרו ליהודה: "איך נוכל אנחנו המעטים להלחם עם ההמון החזק הזה, ואנחנו עייפים ולא אכלנו היום?"
נבקש 2-3 חניכים שמוכנים להשיב ללוחמים במקום יהודה המכבי, בצורה שאכן תשכנע את העם להתגבר על חששותיהם.
נשמע את החניכים המתנדבים ולאחר מכן נקרא לקבוצה את דברי החיזוק של יהודה המכבי:
ויאמר יהודה: "נקל (=בקלות) כי יסוגרו (=ינוצחו ) רבים בידי מעטים ואין מעצור (=אין מניעה) לפני שמים להושיע ברבים או במעטים. כי לא ברוב חיל ניצחון המלחמה ומן השמים הגבורה. הם באים אלינו ברב גאווה ופשע להשמיד אותנו ואת נשינו ואת בנינו לבוז (=לשדוד) אותנו, ואנחנו נלחמים על נפשותינו ועל תורתנו, הוא יגוף (=יסלק) אותנו לפנינו ואתם אל תיראו מפניהם" וכאשר כלה לדבר נפל עליהם פתאום וינגף סירון ומחנהו לפניו.
(חשמונאים א', ג', ט"ז-כג)
נראה כי תשובתו של יהודה התבססה כולה על האמונה בה', האמונה הזו מובילה לאמונה שניתן להתגבר על כל מניעה, גם על דברים שנראה בלתי אפשרי להתגבר עליהם!

דרג את הכתבהדירוג כתבה פעולה מס' 3- גבורה: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים

עוד בכוורת

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד