א-ב לפרשת שמות

ט"ז טבת ה'תשע''ד 09:00

א"ת פ"ש לפרשת "שמות"

 

א__________ ישמח בליבו כשיראה את משה חוזר למצרים (פרק ד' פסוק י"ד).

 

ב________ עשה הקדוש ברוך הוא למילדות בשכר יראתם (פרק א' פסוק כ"א).

 

ג________ בנו של משה (פרק ב' פסוק כ"ב).

 

ד"איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם __________ __________ לנו וישק את הצאן". (פרק ב' פס' י"ט).

 

ה"כל __________ הילוד היאורה תשליכוהו, וכל __________ תחיון" (פרק א' פס' כ"ב).

 

ו"ויאמר אל בנותיו __________, למה זה עזבתן את האיש..." (פרק ב' פסוק כ').

 

ז________ בעזרתו אטמה יוכבד את התיבה של משה (פרק ב' פס' ג').

 

ח_________ בו הטמין משה את המצרי שהרג (פרק ב' פס' י"ב).

 

ט "ותרא אותו כי __________ הוא" (פרק ב' פס' א').

י

 ________ חותן משה.

 

כ _________  __________ מעמדו של יתרו במדין (פרק ג' פס' א').

 

ל________ שבטו של משה ואהרון (פרק ב' פס' א').

 

מ________ לשם ברח משה.

 

נ________ אותן הסיר משה מעל רגליו מיראת ה'.

 

ס________ שיח שממנו נגלה ה' אל משה.

 

ע"וימררו את חייהם ב__________ קשה בחומר ובלבנים ובכל __________ בשדה..." (פרק א' פס' י"ד).

 

פ________ המיילדת השניה.

 

צ ________ אשתו של המנהיג.

 

ק _________ ממנו נעשה התבן.

 

ר _________ העיר השניה שבנו ישראל למצרים (פרק א' פס' י"א).

 

ש _________ ידו של משה שנצטרעה היתה דומה ל...

 

ת_________ בה הונח משה על היאור.

  חידון א"ב לפרשת שמות
  חידון א"ב לפרשת שמות

עוד על פרשת שמות

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד