פרשה מסעי ברוח ירוקה

עינות מים ותמרים – לפרשת מסעי

בפרשת השבוע ישנו פסוק שחוזר על עצמו, פסוק שהוזכר בספר שמות, בשינוי קל:

וַיִּסְעוּ מִמָּרָה וַיָּבֹאוּ אֵילִמָה וּבְאֵילִם שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה עֵינֹת מַיִם וְשִׁבְעִיםתְּמָרִים וַיַּחֲנוּ שָׁם:(במדבר ל"ג)

וַיָּבֹ֣אוּ אֵילִ֔מָה וְשָׁ֗ם שְׁתֵּ֥ים עֶשְׂרֵ֛ה עֵינֹ֥ת מַ֖יִם וְשִׁבְעִ֣ים תְּמָרִ֑ים וַיַּחֲנוּ-שָׁ֖ם עַל-הַמָּֽיִם:(שמות ט"ו)

כולנו מכירים את הקשר בין התמרים למים בביקורינו בנאות מדבר, שם הדקלים בולטים בנוף הצחיח ושותים מי תהום...

בספר שמות הוזכרה הנרגנות של בני ישראל, לאחר נס קריעת ים-סוף, כאשר במקום מים מתוקים הם מקבלים מים מרים, שהופכים על-ידי נס למים מתוקים. (כאשר משה משליך אל המים עץ).  רש"י  בספר שמות מבהיר לנו, שכעת, בהיותם במקום שנקרא אילים, הם זוכים לשתים עשרה מעיינות מים. "כנגד שנים עשר שבטים נזדמנו להם: ושבעים תמרים. כנגד שבעים זקנים": (רש"י)

בספר במדבר, מושמט כל הסיפור הארוך, או מפני שכבר סופר בספר שמות או גם מפני שבפרשת השבוע, מסעי, המטרה לתאר בקצרה את מסעותיהם של בני ישראל בדבר ללא פירוט יתר ובכל זאת כדאי לנו לעיין שוב בדברי הפרשנים שם.

 ר' אברהם אבן עזרא: מזכיר את דברי ר' סעדיה גאון שהוסיף על הנס שהוזכר בתורה "אמר הגאון: שבעים מיני תמרים היו. ואחרים הוסיפו לכל שבט ושבט, ואחרים אמרו לכל איש ואיש... ואין צורך לדברים האלה... (ככלל ראב"ע אינו אוהב להוסיף נסים שאינם כתובים בפירוש), כי המעינות שהיו י''ב ושבעים תמרים, לא נבראו עתה בשביל ישראל. ואין זה זמן בשול תמרים... והזכיר התמרים להודיע כי המים מתוקים הפך מי מרה, (בניגוד לסיפור המים המרים במרה. וכאן מגלה לנו ראב"ע עובדה בוטנית) כי התמרים לא יצליחו בארץ שמימיה מרים: (אבן עזרא)

מסקנה – התמרים הם סימן למים מתוקים. ואכן אנו יודעים שהתמרים גדלים באקלים חם מאוד, כמו בבקעת יריחו, אך שורשיהם שיכולים להגיע למרחק שלושים מטר, צורכים מי-תהום באופן קבוע.

גם הרמב"ן תמה על האזכור של התמרים:"...ושבעים תמרים. איננו דבר גדול בהמצא במקום שבעים תמרים, כי בשפל מקומות ימצאו אלף תמרים ויותר מהמה, ועינות מים רבים יוצאים בבקעה ובהר... (במילים אחרות – אין משהו מיוחד בהמצאותם של עצי תמר רבים).

אנו מכירים את הפסוק "צַדִּיק, כַּתָּמָר יִפְרָח" (תהילים צ"ב) התמר משמש סמל למתיקות ולכן אנו אוכלים אותו בערב ראש השנה, מתיקות ויעילות ללא דופי כמו מעשיו של הצדיק שאין בהם דופי. וכך מציין המדרש (בבמדבר רבה א',כ"ו) שאין דבר מיותר בתמר וכל חלקיו מועילים: "כתמר יפרח מה התמר הזה צלה (הצל של התמר הגבוה מצל למרחקים) רחוק, כך מתן שכרן של צדיקים רחוק מהם עד לעולם הבא... מה התמרה הזו עושה תמרים ועושה קוצים, וכל מי שהוא מבקש לגבות (לקטוף) תמרים, הקוצים שיש בה שולטין בו. כך הם הצדיקים- כל מי שאינו משמר עצמו מהם, נשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב... (מי שמדבר על הצדיקים ניזוק)

דבר אחר: מה תמרה זו אין בה פסולת אלא תמרים לאכילה, לולבין להילול, (לומר בסוכות את ההלל עם הלולב) חריות (כפות) לסיכוך, סיבים לחבלים, סנסנים (שרביט התמרים באשכול) לכברה (למסננת), שפעת קורות לקרות בהן את הבית, כך הם ישראל אין בהם פסולת, אלא, מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה, מהם בעלי אגדה, מהם בעלי מצוות, מהם בעלי צדקות...

דבר אחר: מה תמרה זו לבה מכוון למעלה (הלב שלה – צמיחת התמר היא מהלבבות של הדקל כלפי מעלה), כך ישראל לבן מכוון לאביהן שבשמים... שנאמר (תהילים כ"ה) עֵינַי תָּמִיד, אֶל-ה', כִּי הוּא יוֹצִיא מֵרֶשֶׁת, רַגְלָי...

דבר אחר מה תמרה זו יש לה תאוה, כך צדיקים יש להם תאוה מה תאותם הקב"ה...  אמר רבי תנחומא: מעשה בתמרה אחת שהיתה עומדת בחמתן (במקום שבו נמצאת חמת גדר), ולא היתה עושה פירות, והיו מרכיבין אותה ולא עשתה פירות. אמר להם דקלי תמרה היא רואה מיריחו (ממרחק של כ- 90 ק"מ) והיא מתאוה לה בלבה. והביאו ממנה והרכיבו אותה, מיד עשתה פירות..."  (התמר צריך האבקה ידנית - כדי לגרום לתמר לתת פירות, מביאים אבקה מעץ זכר לעץ נקבה...)

ונחזור לסיום דברי הרמב"ן: אבל ראיתי במכילתא ר' אלעזר המודעי אמר, מיום שברא הקב''ה את עולמו ברא שם שתים עשרה מבועין כנגד י''ב שבטי ישראל, ושבעים דקלים כנגד שבעים זקנים.  ואנו יודעים שהמים מסמלים את התורה והתמר את הצדיקים... ועוד לרבותינו במדרש של ר' נחוניא בן הקנה בכתוב הזה פירוש נפלא בעינינו: - רמב"ן סותם את דבריו, אך פרשניו מגלים שהוא התכוון לעניין שקשור להבאת נשמות הצדיקים בעולם, ואולי בגלל זה נקראת תמר בת יהודה בשם זה... (למעיינים עיינו בהערות הרב שעוועל בהוצאת הרב קוק) והנה שוב אנו רואים את הסמל של הצדיק שהוא התמר תלוי במים של התורה. לאמור מי שרוצה שבנו יהיה צדיק עליו להשקותו מים מתוקים – ולא תרבות קלוקלת.  

דרג את הכתבהדירוג כתבה פרשה מסעי ברוח ירוקה: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים

רעיונות נוספים לפרשות השבוע

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד