ניצנים- שמחים בחלקינו

נתונים על עוני
קטע בעוסק בצדקה.
קטעים מכתבות המדברים על העוני בארץ
האושר שבעצמיותי
מקור עוסק באמונה בעצמי.
אני צריך למצוא את אשרי בקרבי פנימה
דברים שאותי משמחים
קטע עוסק בשמחה.
מתוך צלילי המוזיקה
כך מתנהג עם קדוש
פעילות עוסקת בקדושה.
התורה מכוונת אותנו להתמקד בפנימיות ולא במה שיגידו עלינו
קדושים תהיו
מקור עוסק בקדושה.
"מי שרוצה לקיים את התורה בשלמות...
עליו גם להתעמק במטרה הנשגבה הצפונה בדינים אלה..."
עבור לתוכן העמוד