דבר תורה

פרשת ויקהל פותחת בציווי על השבת. לאחר מכן חוזרת הפרשה על נושאים שנאמרו בפרשות הקודמות: התרומה של בני ישראל לבניית המשכן, בניית המשכן וכליו אשר מפורטים בקצרה, בגדי הכהן הגדול ושאר הכהנים, הכנת היריעות השונות למשכן, האנשים אשר יבנו את המשכן ואת כליו, מבנה המשכן ומבנה הכלים – הארון, השולחן, המנורה, מזבח הקטורת ומזבח העולה, הכיור וחצר המשכן. פרשת פקודי חוזרת על מצוות מחצית השקל, על מבנה המשכן ועל הכנת הבגדים לכהן הגדול. הפרשה מפרטת את מראה הבגדים – האפוד, החושן, המעיל, הכותנות, המצנפת והמגבעות, המכנסיים והציץ. הפרשה מספרת על הרכבת המשכן לאחר שכל חלקיו היו מוכנים, והמיקום המדויק של כל כלי המשכן בתוכו. הפרשה מסתיימת במשיחתם של אהרון ובניו לכהנים, ובענן אשר כסה את אוהל מועד והמשכן.
עבור לתוכן העמוד