עשרת המכות

תוכל לבחור כאן את סוג החידוש שאתה מחפש

' 

בנה לך הגדה אישית! לחץ כאן

 

 

למה מחשבים כמה מכות לקו המצרים?

קטע נכבד ההגדה מקדישה, לצורך ההוכחה, שהמצרים לקו בהרבה יותר מעשר מכות – וכל המרבה, הרי זה משובח. לשם מה? בתורה ישנה הבטחה "...אם שמוע תשמע לקול ה' אלוקיך, והישר בעיניו תעשה ... כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך..." (שמות ט"ז, כו). לאור ההבטחה הזאת, משתלם לנו למצוא עוד ועוד "מכות ומחלות" אשר לא יוכלו לחול עלינו אם נלך בדרך ה'.סיבה נוספת היא, כמובן, להגביר עוד ועוד את מידת הכרת הטוב שבנו, על הדרך בה נפרע ה' מאויבינו.

לראש העמוד לראש העמוד

דצ"ך עד"ש באח"ב

"אֵלּוּ עֶשֶׂר מַכּות שֶׁהֵבִיא הַקָּדושׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְרִים בְּמִצְרַים, וְאֵלוּ הֵן:

דָּם צפֵרְדֵּעַ כִּנִים עָרוב דבֶר שְׁחִין בָּרד אַרְבֶּה חשֶׁךְ מַכַּת בְּכורות

רַבִּי יְהוּדָה הָיָה נותֵן בָּהֶם סִמָּנִים:

דְּצַ"ךְ עַדַ"שׁ בְּאַחַ"ב. "

מה משמעות הסימנים והחלוקה של ר' יהודה?
יש אומרים שהחלוקה הינה לפי המבצע. דצ"ך היו ע"י אהרן במטה, עד"ש היו על ידי משה שלא במטה, באח"ב נעשו על ישי משה ובמטה.

ויש אומרים, שזה כנגד הפסוק "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך", שהמילה "אשר" הינה בגימטריא שווה לאותיות דצ"ך עד"ש באח"ב. (501)

לראש העמוד לראש העמוד

דם

למה המכה הראשונה הייתה על המים? מפני שפרעה והמצרים עבדו ליאור.

(שמו"ר, פר' ט', ט).

לראש העמוד לראש העמוד

צפרדע

צפרדעים למה הביא עליהם?
מפני שהיו מציקים לישראל ואומרים להם: הביאו לנו שקצים ורמשים, ולכן הביא להם הקב"ה שקצים ורמשים- את הצפרדעים.

(מדרש תנחומא לפרשת וארא)  

לראש העמוד לראש העמוד

כינים

למה לקו המצרים בכינים?

לפי שהמצרים שמו את בני ישראל מכבדי חוצות ושוקים (הכוונה שהיו צריכים לטאטא את הרחובות), לפיכך נהפך עפרם לכנים,

וחופרין אמה על אמה ולא היה שם עפר, שנאמר: כל עפר הארץ היה כנים.

(מדרש רבה)

לראש העמוד לראש העמוד

ערוב

ערוב למה?
שהיו המצרים אומרים לישראל: צאו הביאו לנו דובים ואריות, כדי להיות מצירין בהם (= רצו להציק ולהקשות עליהם)

לפיכך הביא הקדוש ברוך הוא עליהן חיות מעורבבות, שנאמר: "ויבא ערוב כבד,"

דברי רבי יהודה.

(מדרש תנחומא לפרשת וארא)


לראש העמוד לראש העמוד

דבר

דֶּבֶר למה?
מפני ששמו את ישראל רועי בקר ורועי צאן, ורועי גמלים בהרים ובקעות ובמדברות, כדי שלא יפרו וירבו.
אמר להם הקדוש ברוך הוא: אני אביא לכם רועה יפה, שנאמר: הנה יד ה' הויה וגו'.

(מדרש תנחומא לפרשת וארא)

לראש העמוד לראש העמוד

שחין

אמר רבי יהושע בן לוי:
נס גדול נעשה בשחין שאם אדם זורק חץ כלפי מעלה, אינו מהלך מאה אמה.
ומשה זרק פיח כבשן מלא חופניו, מה שאי אפשר ליטול מלא חופניו ואין בו ממש, וזרקו משה השמיימה עד כסא הכבוד...

ועוד נס אחר נעשה בשחין אדם מפזר עפר קב אחד, אין מפזר אלא ארבע אמות.
אבל משה, נטל מלא ידו ופזרו על כל ארץ מצרים שהייתה ת' פרסה על ת' פרסה.

(מדרש תנחומא לפרשת וארא)

לראש העמוד לראש העמוד

ברד

ברד,
מפני ששמו את ישראל נוטעי גנות ופרדסים ואילנות וכרמים.

לפיכך הביא עליהן ברד ושבר אילנותיהן, שנאמר: ויהי ברד.

ואש מתלקחת בתוך הברד-נס בתוך נס.

(מדרש תנחומא לפרשת וארא)

לראש העמוד לראש העמוד

ארבה

אמר רבי יוחנן:
כיון שבא ארבה, שמחו המצרים ואמרו: נקבץ ונשלק מהן, (= שליקה זה בישול במים, רצו לאכול אותם) נמלא מהן חבית
אמר הקדוש ברוך הוא: רשעים, במכה שהבאתי עליכם אתם הייתם שמחין?!
מיד ויהפוך ה' רוח ים חזק מאד וישא את הארבה, לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים.

אפילו מה שבקדרות ובחביות מלוחין, פרחו והלכו להן.

(מדרש תנחומא לפרשת וארא)

לראש העמוד לראש העמוד

חושך

לכל בני ישראל היה אור במושבותם. וכתיב וימש חשך.
אמר רבי אבדימי בר חמא:

אותו חשך כפל ומכופל היה.
היה מצרי עומד, אינו יכול לישב.
יושב, אינו יכול לעמוד.
רבוץ, לא היה יכול לזקוף.

(מדרש תנחומא לפרשת וארא)

לראש העמוד לראש העמוד

בכורות

עד בכור השבי.
השבויים (של מצרים) למה לקו?

לפי שהיו שמחים בכל גזרות שגזרו מצרים על ישראל.
עד בכור בהמה.
למה מתו גם בכורות הבהמות? שלא יאמרו המצרים: יראתנו קשה, שלא שלטה בהם פורענות

.(הכוונה שלא יגידו שהאלילים שלהם שהיו בהמות, שווים משהו)

(מדרש תנחומא, לפרשת בא)

לראש העמוד לראש העמוד

הוסף דבר תורה משלך

*

לראש העמוד לראש העמוד
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד