בקשת הנחה לדמי חבר תשע"ח

תם זמן בקשת הנחה לדמי חבר תשע"ח

 

קריטריונים לקבלת הנחה להשתתפות בפעילויות התנועה:

 

1.כללי:

1.1 תנועת הנוער אריאל משרתת את כלל האוכלוסייה ומבקשת להעניק את החינוך הבלתיפורמאלי לכל האוכלוסייה ולהעניק הזדמנות שווה לכל ילד וילדה אשר מבקשים להצטרף לפעילות.

2.1 חלק מחניכי תנועת הנוער אריאל מתקשים לעמוד בתשלומים השונים עבור הפעילות השוטפת, הטיולים והמחנות ובמקרים מסוימים התנועה מוצאת לנכון לתת הנחות לחניכים אלו.

2.מטרת המסמך:

1.2 מטרת נוהל זה הינה להתוות שיטה אחידה בתנועה בכל הנוגע למתן הנחות לפעילות של חניכים בתנועה כך שבכל סניפי התנועה יפעלו בדיוק בהתאם לנוהל שלהלן.

3.הגדרות:

1.3 הנחה סוציאלית - הענקת תמיכה כספית לחניכים אשר אין ביכולתם לשלם את התשלום המלא עבור דמי החבר או מפעלי התנועה ע"י השלמת הסכום שיאושר כתמיכה.

2.3 הנחת משפחה – הנחה שניתנת למשפחה בה יש יותר מבן משפחה אחד החבר בתנועה.

4.הנחיות לביצוע:

1.4 הנחת משפחה – בתשלומי חברות ניתנת הנחת אחים אוטומטית, אח שני 40 ₪ הנחה, אח שלישי 80 ₪ הנחה, אח רביעי 180 ₪ הנחה, אח חמישי ואילך – חינם. כך שמשפחה לא משלמת יותר מ 880 ₪ חברות לשנה.

2.4 ועדת הנחות-

תוקם ועדת הנחות ברשות מנהלת כספים.

ועדת ההנחות הינה הגוף המוסמך היחידי למתן הנחות.

הבקשות להנחות ימסרו על גבי טופס בקשה הנמצא באתר התנועה בלבד ויעלו לדיון בוועדה.

הוועדה תתבסס בשיקוליה על מסגרת התקציב ועל הקריטריונים שנקבעו בהנהלת התנועה.

3.4 תשובה על שיעור ההנחה שנקבעה תינתן דרך אתר ההרשמה, תשובה שלילית תישלח להורים במיל.

4.4 כל הורה של חניך אשר מבקש לקבל הנחה בדמי החבר השנתיים או בתשלום עבורמחנה, ימלא טופס בקשה להנחה המופיע באתר. 

רק לאחר קבלת כל הטפסים, הבקשהתעבור להחלטת הוועדה באם תינתן הנחה ובאיזה גובה.

4.5בקשות הנחה למחנות הקיץ ידונו רק לאחר תשלום חברות לאותו חניך.

4.6 ההנחות הן עבור הפעילות השנתית והן עבור המחנות וחייבות להיות מגובות בתקציבשל הסניף.

בכל שנה יש להגיש בקשה חדשה להנחה גם באם למשפחה אושרו בעבר הנחות.

5. קריטריונים לקבלת הנחה:

1.5 משפחה שנמצאת מתחת לממדי ביטוח לאומי:

מספר נפשות במשפחה

(כולל הורים וילדים עד גיל 18 בלבד)

סכום הכנסה חודשית נטו כולל קצבאות

2

5,216 ₪

3

6,911 ₪

4

8,345 ₪

5

9,779 ₪

6

11,083 ₪

7

12,387 ₪

8

13,560 ₪

9

14,603 ₪

10

15,516 ₪

11

16,429 ₪

5.2 סיבות אחרות המצריכות הוצאות כספיות גדולות כגון : מחלה קשה וכו' .

5.3 כל טענה צריכה להיות מגובה במסמכים הרלוונטיים.

 

תם זמן בקשת הנחה לדמי חבר תשע"ח

עבור לתוכן העמוד