לביבות נגד סופגניות

לביבות vs. סופגניות

מעשה שהיה בנסיך אחד שרצה להתחתן עם נסיכה. הבעיה היתה, שאותה נסיכה היתה אחותו. מה עשה?עשה את עצמו חולה, וביקש מהמלך שאחותו תטגן לו לביבות ליד מיטתו[1]. אביו הסכים לבקשה, וכך קרה מעשה אמנון ותמר.

מה שקרה לתמר, קרה גם ליוסף הצדיק[2]. "צדיק - כתמר יפרח". אשת פוטיפר שיחקה את תפקיד החולָה כדי שתוכל להשיג את יוסף. יוסף הגיע הביתה, ומזימתה כמעט יצאה לפועל. כמעט, כי ליוסף היה אבא.יעקב. ברגע לפני שהצדיק נפל במלכודת הרְשעה, הוא ראה את דמות אביו, וניצל מהחטא.

זה ההבדל בין תמר ליוסף. הוא נחלץ מאשת פוטיפר ע"י אביו, ובמקרה שלה - דוד האב לא היה שם כדי להצילה, והחטא אירע[3].

זה קרה בתנ"ך, וכמו כל דבר אחר שקורה בתנ"ך - אי שם בפנים, זה קורה גם לכולנו. היצר הרע שבתוכנו מציג מולנו פנים של מסכן, ומבקש שניתן לו מה שהוא צריך, שנדאג לו. הוא מתחנחן ומתחנן שנבוא ונכין לו לביבות. ככה הוא רוצה ליצור מצב שבו נעמוד לפניו, זה מול זה, ואז הוא יתפוס אותנו ויטמא אותנו.

מה הפתרון? לראות את אבא. לזכור את ה'. רוח השטות שגוררת לחטא - משָׁטה בנו. היא משכיחה ממנו לרגע את רבש"ע, וכך היא מפילה אותנו לקרשים. אם אדם זוכר את ה', הוא לא יעשה אל מול עיניו הצופות את ההיפך מרצונו, ויותר מזה - הוא לא יתפתה לעזוב את אביו בשביל זוהמת היצר[4].

כך זה כשאבא נגלה לעיניים. ומה יעשו הבנים ברגעים שבהם בם לא זוכים לראות את אבא? כשלא רואים אותו, אפשר לקרוא לו. תינוק שנאבד באמצע הרחוב, לא מתבייש לצעוק "אמא, אמא", עד שאמו מגיעה ומרימה אותו על הידיים.

וזה הסיפור של חנוכה. היוונים פעלו בשיטת הסופגניה. סופגניה מלשון ספוג. כתוב בספר הערוך (ערך ספוג): "פי' ספוג: הוא על ראש דג אחד גדול שבים, ובשעה שְמֵרים את ראשו להסתכל בעולם, יורד אותו הספוג על עיניו, ואינו רואה כלום. ובחכמה בראו הקב"ה יתברך ויתרומם לעד, כדי שלא לאבד את עולמו, ש[אילולא אותו ספוג] לא היתה ספינה ניצלת מפניו"[5].

היוונים עשו לנו חושך בעיניים[6]. הם הסתירו מהאדם את ה', חסמו לו את העיניים, לא אפשרו לו לראות מי נותן לנו את הכל. התפיסה שלהםהיתה שמקור הכח של האדם - הוא האדם עצמו. ההלניזם האדיר מאוד את ערך העצמיות. בעיניהם - האדם עומד במרכז. בזמן היוונים החלה כתיבת הביוגרפיוֹת - חיבור העוסקבתיאור תולדות חייו של אדם מסוים[7]. כך גם פעלה החשיבה שלהם. הפילוסופיה התיימרה להבין את הכל, בניגוד להנחת היסוד של לימודי האמונה היהודיים, שהשכל שניתן באדם מובנה כך שאינו מסוגל להבין את הכל, וכמובן שלא לתפוס את אלוקים עצמו[8]. עם תפיסה כזו - אפשר להגיע לעמקי התהומות שבחטא.

הנצחון על הסופגניים הללו יהיה בזכות הלביבות. "לבבתני אחותי כלה, לבבתיני באחת מעיניך". להשתמש בתכנית הפעולה של אמנון, אך נגדו. כדי שאחותו תהיה גם כלתו, אמנון רצה שהיא תכין לו לביבות לעיניו. אנחנו צריכים להסיר את הספוג מהעיניים, ובמקום לראות את עצמנו, אנחנו צריכים לשמור על קשר עין עם מי שבאמת מכין לנו את הכל. נגד היוונים צריך להוסיף אור - להבין ולראות שהכל בא לנו ממנו. לא להעצר בעצמנו ולחשוב שאנחנו המקור. לזכור שמאחורי הברז שמזרים את המים - עומד צינור ארוך ארוך, שראשו מגיע למקורם האמיתישל המים. כשהספוג יוסר מהעיניים - הלב יוכל להיפתח.[2]יש לציין שתמר היתה לבושה בכתונת פסים, ולאחר אותו מעשה היא קרעה את הכתנת לאות אבל, וכנגדה יוסף השאיר את בגדו ביד אשת פוטיפר.

[3]יש לציין שמי שהרג את אמנון היה אבשלום. ה'שלום' קשור למידתו של יוסף. הצדיק מקשר ומשלים את כל הפרטים. מי שפגע באשת פוטיפר (המקבילה לאמנון) היה אביו של יוסף, איש השלום - יעקב.

[4]לפעמים, בעת החטא האדם שומע בראשו קול קורא המזהיר אותו מפני החטא, ולמרות אותו קול הוא ממשיך לעשות את המעשה. יש הבדל  בין אותו קול לבין זכירת ה' המונעת את הנפילה, וצריך לראות מהו.

[5] אני חושב שאלו דברי אגדה, וכמו כל דברי אגדה - יש בדברים אלו עומק, ואין זה כפשוטו. לענייננו, נדבר על פשט הדברים.

[6]בראשית רבה ב', ד'.

[7]האנציקלופדיה העברית ערך הלניזם.

[8]גם  תפיסת המדע שלהם נבעה מתפיסת עולמם המעמידה את האדם במרכז.

דרג את הכתבהדירוג כתבה לביבות נגד סופגניות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד