הסבר על נושא החודש ונושאי השבטים

כ"ו תשרי ה'תשע''ד
הסבר על נושא החודש ונושאי השבטים (הגדל)
בווידוי של יום הכיפורים, לאחר שהתוודינו על כל סוגי ומיני החטאים אנו מוסיפים עוד ווידוי אחד:
אלהי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי...
מבאר הרב זצ"ל: לפני שנוצרתי, כל אותו הזמן הבלתי מוגבל שמעולם עד שנוצרתי, ודאי לא היה דבר בעולם שהיה צריך לי. כי אם הייתי חסר בשביל איזו תכלית והשלמה הייתי נוצר, וכיון שלא נוצרתי עד אותו הזמן הוא אות, שלא הייתי כדאי עד אז להבראות, ולא היה בי צורך כי אם לעת כזאת שנבראתי, מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות. ואילו הייתי מייחד מעשי אל תכלית בריאתי הנני עכשיו כדאי, אבל כיון שאין מעשי מכוונים לטוב התכלית הרי לא הגעתי אל תכלית בריאתי ואיני עדיין כדאי כמו קודם לכן.

ביום הכיפורים בסיום הווידוי אנו מזכירים לעצמנו: לא באנו לעולם סתם כך, באנו לעולם לתכלית מסוימת, לכל אחד מאִתנו יש שליחות שמחכה לו, שליחות שרק הוא יכול וצריך לעשותה. אנו מתביישים ומתחרטים על כל מה שעשינו שלא היה מכוון לצורך השליחות שלנו בעולם. ובסיום הווידוי אנו מבקשים מהקב"ה עשה שלא נחטא עוד – שלא נחטיא את מטרתנו.
נתאר לעצמנו: הבריאה כולה מחכה ימים ושנים לנשמה מיוחדת שתופיע בה ותפעל את פעולתה, פעולה שרק היא יכולה לבצע, והנה מגיעה הנשמה לעולם, מעבירה היא בו את ימיה, ואת התפקיד הראוי לה מששת ימי בראשית היא מחטיאה. היש צער גדול מכך?

בחודש הארגון הבא עלינו לטובה נעסוק בנושא השליחות. אנו חניכי אריאל יודעים ומרגישים כי מוטלת עלינו שליחות, מאת השם יתברך. נברר מהן השליחויות המוטלת עלינו במעגל האישי ובמעגל הכללי ונגייס את כוחותינו ואת מרץ הנעורים שבנו להגשים אותן. כל שבט יעסוק בתחום אחד שאליו נצרכת התמסרות בדורנו. כל שבט יברר מדוע חשוב לעסוק בתחום וכיצד יכולים החניכים להתגייס ולסייע בו.
יהי רצון שכל אחד מחניכי תנועתנו יזכה תמיד להתייצב לכל משימה של קודש שתוטל עליו, שנזכה כולנו להיות שליחים נאמנים של ריבונו של עולם.
ואלה הנושאים שבהם נעסוק בחודש הארגון ובשנה כולה:
חניכות שבט שורשים העולות לשבט זרעים - יעסקו בתנועת אריאל שלנו: ייחודיות התנועה, מהות התנועה, תורת חיים בעז, את אחיי אנוכי מבקש.תנועת אריאל רוצה להוביל מהפכה, שליחות התנועה בדור. חלוציות בדור- חלוציות של בניית חברה עפ"י תורה, מתוך רצון לשנות ולהוביל.
חניכות שבט זרעים העולות לשבט נבטים - יעסקו בשליחות שלנו ביצירת אחדות במעגלים הקרובים והרחוקים: כל ישראל ערבים זה לזה. ראיית הטוב בכל אחד, אחדות שיבטית וסניפית, שיתוף פעולה עם מעגלים קרובים ורחוקים.
חניכות שבט נבטים העולות לשבט ניצנים - יעסקו בשליחות שלנו בעשיית טוב וחסד: הסניף כמגדלור של חסד. ערנות לצרכי הסביבה והמשפחה. – פעולת אירגוני חסד ואיך הוקמו.
חניכות שבט ניצנים העולות לשבט מעלות - יעסקו בשליחות שלנו ביישוב הארץ: הקמת נחלת שבעה והיציאה מהחומות. השליחות כיום: ההתיישבות בעת החדשה- 'טשטוש' גבולות 67 ויישוב הנגב והגליל. קב' שעוסקות בכך כיום: אירגון השומר החדש. גוש קטיף. סיפורי חלוצים, סיור בעקבות חלוצים+ שומרי א"י. חקלאות. התיישבות. מגרון.
חניכות שבט מעלות העולות לשבט מעפילים - יעסקו בשליחות שלנו בלימוד התורה ובקיומה: הרבנות הראשית, הקמת עולם של תורה. עולם של לימוד תורה. האדרת עולם התורה. כבוד תלמידי חכמים. עולם של חיי תורה
חניכות שבט מעפילים העולות לשבט הרא"ה - יעסקו בשליחות שלנו בקירוב הגאולה ובנין המקדש: הגאולה בעת הזאת. דמות שמחוברת לעם ולעולם ועוסקת במקדש, (דמות לא הזויה). השליחות כיום: תודעת המקדש. ברור מקיף עם החניכים מה בעצם חסר לנו ואיך במעשים שלנו אנו בונים את ביהמ"ק.
חניכות שבט הרא"ה הנכנסות לחבריה ב - יעסקו בשליחות שלנו בהפצת אור התורה: תרבות יהודית (חינוך)- תודעה יהודית- מכון מאיר. השליחות כיום: הפצת יהדות, מודעות לצמאון של הדור- לא רעב ללחם אלא לתורה.
חניכות חבריה ב - יעסקו בדמותו של אלקנה אבי שמואל וממנה ילמדו כיצד להתגייס ולפעול למען עם ישראל: שליחות לאומית לאור אלקנה אבי שמואל,  כיום: תנועת אריאל כיוצרת מהפכה חינוכית-תרבותית.


דרג את הכתבהדירוג כתבה הסבר על נושא החודש ונושאי השבטים: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
23 מדרגים
עבור לתוכן העמוד