חידון א-ב חדש לפרשת עקב

 

א.      כינוי למכות מצרים.

ב.      אבני ארץ ישראל.

ג.       מעצי הארץ.

ד.      נבלע באדמה.

ה.     לשם עלה משה עם הלוחות.

ו.        "ונתנם ה' אלוקיך לפניך ___ מהומה גדולה עד השמדם"

ז.       משבעת המינים.

ח. ה' נותן כח לעשותו.

ט. כינוי לתפילין.

י. מאלה שה' עושה את משפטם.

כ. דימוי לריבוי של עם ישראל.

ל. אותם פיסל משה.

מ. העינוי שקיבלו אבותינו במדבר.

נ. נחצבת מהרי ארץ ישראל.

ס. "השמרו לכם פן יפתה לבבכם ו..."

ע. אותו טחן משה.

פ. שם נהר המוזכר בפרשה.

צ. שליחת ה' למיגור האויבים הנשארים והנסתרים.

ק. שם מקום בו הקציפו בני ישראל את ה'.

ר. ממתי ה' נותן את עינו בארץ ישראל?

ש. לא בלתה במדבר.

ת. אין להכניסה לבתינו.

  חידון א'-ב' עקב
  תשובות עקב
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד