סניפים ירוקים

בתנועת אריאל שומרים על הסביבה ודואגים לקיימות בהווה ובעתיד. עידוד החניכים לעסוק בנושא זה מטרתו:
 1. החניכים יראו, שהבריאה ניתנה לאדם להנאתו ולשירותו, בתנאי שיקפיד "לעבוד אותה ולשמור עליה".
 2. החניכים ייחשפו לשתי הפנים של מציאות זו, של הזכות ושל החובה:
  - הזכות של כיבוש העולם, שמסורה לאדם
  - החובה שמוטלת עליו, שלא לקלקלו.
 3. החניכים יחוו את עוצמת ההשפעה שיש למעשי האדם על היקום, לטוב ולרע.
 4. החניכים יחפשו דרכים לשפר את הקשר שלהם לסביבה.

חיזוק נושא זה אצל חניכי התנועה בא לידי ביטוי בנסיון להכשיר כמה שיותר סניפים מהתנועה לדרגת "סניפים ירוקים". סניף ירוק משמעו עמידה בקריטריונים הבאים:
 • פינת הפרדה ואיסוף חיצוני של פסולת
 • שימוש חזור בחומרים וקנית חומרים שאפשר לעשות בהם שימוש חוזר
 • ירידי יד שניה
 • יוזמה לחסכון במשאבים – ע"פ טופס בקשת תקציב
 • אקטביזם קהילתי (יכול להתחבר עם ותיקים)
 • שילוב ערך ירוק עם ערך תנועתי (אהבת הארץ)

 

 על מנת לקבל תמיכה בפרויקט, יש להגיש תוכנית עבודה לpro1@tariel.org.il ולקבל אישור מראש

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד