חידון א-ב לפרשת מטות מסעי

בס"ד

 

חידון א-ב לפרשת מטות – מסעי

 

א.      כמה אנשי חיל נשלחו מכל מטה?

ב.      נשיא שבט דן.

ג.       אין מי שיפר לה נדרים.

ד.      אחת מערי עבר הירדן.

ה.     נדרה של אשה בבית אביה מופר אם הוא...

ו.        "... ה' ביום ההוא וישבע לאמר:"

ז.       במלחמה עם מדין הרגו את כל ה..

ח.     שנים וחצי השבטים קיבלו את מבוקשם בתנאי שיהיו...

ט.      השבויים שיש להחיות.

י.        איש כי ידר נדר.. לא___ דברו"

כ.   סוג של תכשיט.

ל.   משם הגיעו לריסה.

מ.  כינוי לנדר.

נ.   משה קצף בגלל שהן נשבו.

ס.  "זאת תהיה הארץ לגבולותיה ___"

ע.  לשם נס הרוצח בשגגה.

פ.  נשלח עם הצבא.

צ.  נחלתו לא עברה לשבט אחר.

ק.  נקודה בגבול הארץ בין צין לחצר אדר.

ר.  ממלכי מדיין.

ש. מחצת העדה מן הצאן.

ת. שם מקום הדומה לשם אדם מספר בראשית.

 

                                                                                          שבת שלום!

 

  שאלון א-ב לפרשת מטות מסעי
  תשובות לפרשת מטות מסעי
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד