פרשת מסעי

א-ב לפרשת מסעי

א – נפטר בין מאה עשרים ושלוש שנים, והיה זה בא' אב (פרק ל"ד פסוק ל"ט)

ב –שבט, שנשיאו היה אלידד בן כיסלון (פרק ל"ד פסוק כ"א)

ג –אחד מהשבטים שביקש את נחלתו בצד המזרחי של הירדן (פרק ל"ד פסוק י"ד)

ד – לשם הגיעו ישראל ממדבר סין (פרק ל"ג פסוק י"ב)

ה- שם מת אהרון (פרק ל"ד פסוק ל"ט)

ו – "ותהיינה מחלה תרצה _______ _______ _______ בנות צלפחד... " (פרק ל"ו פסוק י"א)

ז –יישוב הנמצא בגבולה הצפוני של הארץ המובטחת (פרק ל"ד פסוק ט')

ח – שם חנו בני ישראל לאחר שנסעו מקברות התאוה (פרק ל"ג פסוק י"ז)

ט - מקום קבורתו של אהרון, נקרא בארמית: הור ________  (תרגום אונקלוס)

י –נהר שצריכים ישראל לעבור כדי להגיע לארץ כנען (פרק ל"ג פסוק נ"א)

כ – עד מותו צריך הרוצח לשבת בעיר מקלט (פרק ל"ה פסוק כ"ה)

ל – כל שבט צריך לתת להם ערים ומגרש (פרק ל"ה פסוק ב')

מ- שם השבט ממנו באות בנות צלפחד (פרק ל"ו)

נ- אהרון מת במיתת _______ (רש"י ל"ג ל"ח)

ס – מדבר שבו חנו ישראל לאחר שיצאו מרפידים (פרק ל"ג פסוק ט"ו)

ע –ישפטו בין הרוצח בשגגה לבין גואל הדם (פרק ל"ה פסוק כ"ד)

פ –חג, שביום שאחריו יצאו בני ישראל למסעיהם (פרק ל"ג פסוק ג')

צ –נחלתו ניתנה לבנותיו (פרק ל"ו פסוק ב')

ק –צד מזרח בלשון התורה (פרק ל"ה פסוק ה')

ר –מקום שממנו התחילו ישראל את מסעיהם (פרק ל"ג פסוק ג')

ש – כינוי למכות שהיכה ה' את אלוהי מצרים (פרק ל"ג פסוק ד')

ת – שבעים עצים כאלו היו באלים (פרק ל"ג פסוק ט')

  תשובות להורדה
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד