פרשת קרח

1.

א

העביר את הקטורת בתוך העדה וע"י כך נעצרה המגפה.

2.

ב

כך יידעו בנ"י שה' בחר במשה ואהרון.

3.

ג

"כדגן מן ה________".

4.

ד

בנו של אליאב שהצטרף אל קורח.

5.

ה

"_______ אחד יחטא..."

6.

ז

אינו רשאי להקטיר קטורת.

7.

ח

לא נטל משה מבני ישראל.

8.

ט

רק הוא רשאי לאכול מקורבנות בני ישראל.

9.

י

אביו של ראש המחלוקות, בנו של קהת.

10.

כ

בכורו נחשב קודש ואין לפדותו, אלא להעלותו כקורבן.

11.

ל

שבט שיש לתת מעשר תמורת עבודתו באוהל מועד.

12.

מ

טענו עליו שמבקש לשלוט על בני ישראל.

13.

נ

נתנו כל אחד מטה לשבטו והביאו אותו לאוהל מועד.

14.

ס

"______ נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה".

15.

ע

כיסה את אוהל מועד כשכל עדת בנ"י נקהלו על משה ואהרון.

16.

פ

פתחה הארץ את.... ובלעה את קורח ועדתו.

17.

צ

מחלת עור.

18.

ק

אינו רשאי להקטיר אותה מי שאינו מגזע אהרון.

19.

ר

שבטם של דתן, אבירם ואון בן פלת.

20.

ש

פירות שעלו על מטהו של שבט לוי.

21.

ת

יין חדש שיש לתת את ראשיתו לה'.

  שאלון
  תשובון
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד