פרשת במדבר

א

שלושת בניו הקטנים של אהרון

ב

במקומם נלקחו הלווים

ג

"במספר שמות כל זכר ל_________"

ד

דגלו בצפון

ה

"באחד לחודש _________"

ז

אם יקרב אל המשכן יומת

ח

שם בנו השלישי של קהת

ט

בני לוי נבחרו לשרת בקודש כיוון שלא ________ בעגל

י

דגלו במזרח

כ

בו נספרו הבכורות הנותרים מבני ישראל

ל

שבט זה לא נכלל בתוך ספירת בני ישראל.

מ

יהיה באחריותם של הלווים

נ

בכור אהרון

ס

"והלווים יחנו _______ למשכן העדות"

ע

נאספה כדי להמנות

פ

בה יכסו את ארון העדות

צ

בצד זה של המשכן יחנו בני מררי.

ק

בנו האמצעי של לוי.

ר

דגלו בדרום.

ש

נשיאו של שבט שמעון.

ת

צבעו של העור המשמש לכיסוי המשכן.

 

שבת שלום!

  שאלון
  תשובות
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד